V rámci novej reformy rozdelilo Ministerstvo zdravotníctva SR nemocnice do piatich úrovní podľa toho, akú zdravotnú starostlivosť budú poskytovať. Oddelenia bez dostatočnej vyťaženosti zatvoria a s tým sa spájajú obavy zriaďovateľov nemocníc a pacientov o adekvátnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Jedinou slovenskou nemocnicou najlepšej, piatej úrovne, bude Univerzitná nemocnica v Bratislave. V Trenčianskom kraji bude 5 z celkových 9 nemocníc patriť do najnižšej, prvej úrovne. Najlepšie zaradená bude Fakultná nemocnica v Trenčíne, a to v tretej kategórii. Trenčianska župa s rozdelením nesúhlasí, bude žiadať ministerstvo o zmenu kategorizácie niektorých nemocníc a požiada o dáta, na základe ktorých rezort zdravotníctva o súčasnom rozdelení rozhodol.

,,Myslím, si, že toto rozdelenie nie je správne, pretože v tejto prvej kategórii bude nemocnica v Myjave, v Partizánskom, v Ilave, v Handlovej a Bánovciach. S týmto rozdelením nemôžeme súhlasiť, pretože nezohľadňuje súčasnú nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji,‘‘ vyhlásil predseda TSK Jaroslav Baška.

Foto: www.tsk.sk

,,Ako chce ministerstvo splniť podmienku vyplývajúcu zo zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorej najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do nemocnice druhej, alebo vyššej úrovne 30 minút? Toto určite nespĺňa Nemocnica s poliklinikou Myjava. Veľmi problémová je aj geografická dostupnosť a kapacitná priepustnosť, pretože za posledné roky sa vo veľkom znižovali počty lôžok a poisťovne odzmluvňovali jednotlivé oddelenia. Nedostatok lôžok v Trenčianskom kraji je očividný.‘‘

Ako ďalej J. Baška uviedol, samosprávny kraj vytvoril v župných nemocniciach v posledných rokoch nové oddelenia a dokončil investičné akcie za desiatky miliónov eur, vďaka čomu spĺňajú materiálno-technické zabezpečenie i pre vyššie úrovne kategorizácie nemocníc, než ako sú zadefinované v súčasnosti. Župa preto bude žiadať preradenie nemocnice v Myjave a v Partizánskom do vyššej, teda druhej úrovne nemocníc.

,,Obe nemocnice majú záujem o doplnkové a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. Rovnako Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica majú záujem o doplnkové programy tretej úrovne nemocníc,“ doplnil Baška. Vecou sa bude zaoberať Zastupiteľstvo TSK na januárovom zasadnutí.

Titulka a zdroj informácií: Trenčiansky samosprávny kraj