Poriadie, 24. jan. 2023 | Združenie obcí a miest myjavského regiónu na spoločnom rokovaní a s účasťou riaditeľky NsP Myjava Eleny Štefíkovej vyjadrilo uznesením podporu župnej nemocnici v Myjave, ktorá má byť podľa zákona č. 540/2021o ústavnej zdravotnej kategorizácii zaradená do prvej úrovne, tzv. komunitných nemocníc.

Podľa tohto rozdelenia bude nemocnica môcť vykonávať iba také medicínske programy, ktoré predpisuje zákon a v prípade, ak bude chcieť poskytovať ďalšie programy nemocníc vyššej úrovne (tzv. doplnkové programy), bude musieť požiadať ministerstvo o rozhodnutie vo veci ich schválenia.

Okolnosti rozhodnutia priradiť myjavskej nemocnici prvú úroveň nie sú známe a vedenie nemocnice ani miestne samosprávy s ním nesúhlasia. ZMO myjavského regiónu požiada Ministerstvo zdravotníctva SR o preradenie. Podobné stanovisko vyhlásil aj predseda TSK Jaroslav Baška, podľa ktorého spĺňa nemocnica zabezpečenie aj pre vyššie úrovne, než ako sú zadefinované v novej kategorizácii. Preto bude Zastupiteľstvo TSK dňa 30. januára 2023 uznesením rovnako žiadať o zmenu a zaradenie do II. kategórie. Zároveň obce a mestá na kopaniciach spíšu podporné listy a nemocnica začne s prípravou petičných hárkov.

Nespokojní iniciátori sa opierajú najmä o podmienku zo zákona o kategorizácii, podľa ktorej má mať aspoň 90 % poistencov čas dojazdu do nemocnice druhej a vyššej kategórie najviac 30 minút. Najbližšie takéto zariadenia od Myjavy budú v Skalici a v Trenčíne, pričom ale túto časovú podmienku nie je možné z geografického hľadiska splniť.

Zdroj: MZ SR

Činnosťami nemocníc prvej kategórie budú následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambulantná starostlivosť, komplexná ambulantná starostlivosť a špecializovaná starostlivosť. Komunitná nemocnica tiež môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť a psychiatrickú, stacionárnu a lôžkovú starostlivosť. S aplikovaním kategorizácie ministerstvo počíta v roku 2024. Rezort predpokladá do roku 2030 zníženie počtu lôžok na Slovensku o 38 %.

Titulka: Facebook NsP Myjava. Zdroj informácií: FB Obec Poriadie.