V utorok 11. januára vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Myjavy na poldri Svaceník v Turej Lúke previerkové cvičenie, ktorého účelom bola záchrana topiacej sa osoby z otvorenej vodnej plochy. Hasiči si týmto spôsobom pripomenuli postupy pri záchrane človeka práve v období, kedy sa môžu s identickým prípadom stretnúť priamo v teréne.

Ľudia prirodzene vyhľadávajú v zime vodné plochy pre rekreačné a športové vyžitie, avšak nie vždy je hrúbka ľadu na takého aktivity bezpečná. Nebezpečenstvo preborenia je najväčšie práve na prírodných vodných plochách, kde človek nemôže odhadnúť ani hĺbku, ktorá v kombinácii s panikou a šokom z ľadovej vody môže byť osudnou.

Topiaca sa osoba sa nachádzala asi 10 metrov od brehu a zasahujúci hasič mal úlohu bezpečne sa priblížiť k osobe, zaistiť ju a v spolupráci s hasičmi na brehu ju vytiahnuť. Cieľom cvičenia bolo preverenie nasadenia síl pri záchrane topiacej sa osoby vo vode, vytiahnutie topiaceho na breh záchranárskymi technikami, poskytnutie prvej pomoci a precvičenie bezpečného pohybu po zamrznutej vodnej ploche.

Základom záchrany je hasič vyslaný k topiacemu s rebríkom, ktorého sa chytí alebo hasič topiaceho pripevní, zatiaľ čo je rebrík zaistený lanom, ktoré následne ťahajú ďalší príslušníci HaZZ k brehu. Po premiestnení osoby do bezpečia je okrem prípadného poskytnutia prvej pomoci prioritou zbaviť ju premočeného oblečenia a previesť do teplého prostredia.  

Zdroj informácií a fotografií: minv.sk

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️