Myjava, 11. sept. 2023 | Múzeum SNR v Myjave vás pozýva na vernisáž výstavy 55 naj… zo zbierok múzea, ktorá sa uskutoční 13. septembra o 17:00 hod. v priestoroch múzea.

Výstava je venovaná 55. výročiu založenia múzea, prezentuje to najzaujímavejšie zo života múzea a jedinečné predmety kultúrnej hodnoty z jeho zbierok.

Na výstave sa oboznámite  oboznámi s prvotnou myšlienkou založenia múzea a s jej realizáciou, ktorá vyvrcholila 21. septembra 1968 jeho slávnostným otvorením. Priblíži tiež postupný vývin, napredovanie a poslanie múzea, a to aj prostredníctvom práce odborných pracovníkov a ďalších zamestnancov múzea. Zároveň upriami pozornosť na to, že táto inštitúcia dodnes prostredníctvom expozície, menných výstav, vzdelávacích programov, besied a iných podujatí svojim návštevníkom sprostredkúva pohľad do našich národných, ale i regionálnych, dejín.

Výstava ďalej predstaví súčasné i minulé expozície z hľadiska obsahu i formy a upozorní na estetické kvality múzea, ktoré spočívajú v harmónii historických budov, novej architektúry a umeleckých diel v exteriéri. ,,V prelomových chvíľach slovenských dejín vznikli a pôsobili Slovenské národné rady ako predstavitelia politickej vôle národa. Ich osudy a pôsobenia od roku 1848 sú podstatnou súčasťou slovenských dejín,‘‘ uvádza motto každej expozície kurátorka výstavy, Lenka Mlčúchová. Výstava potrvá do 8. marca 2024.

Info: TS SNM – Múzeum SNR v Myjave / P. Trúsik.

Titulka: SNM – Múzeum SNR v Myjave.