Myjava, 19. feb. 2023 | Gymnázium Myjava srdečne pozýva všetkých ôsmakov, deviatakov aj ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove gymnázia v utorok 21. feb. 2023.

Počas celého dňa, až do 16.hodiny, sa môžete oboznámiť so všetkými našimi formami štúdia – s bilingválnou anglicko-slovenskou, klasickou 4-ročnou i 8-ročnou formou štúdia. Môžete si prezrieť fyzikálne, chemické i biologické laboratórium, telocvičňu s posilňovňou, jedáleň so spoločenskou sálou, môžete nakuknúť na výuku do tried, do počítačových učební i do jazykovej učebne a laboratória, alebo sa oboznámiť s tým, ako u nás beží Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a program Erasmus+.

Titulka: Gymnázium Myjava