Myjava, 26. sept. 2023 | Vďaka podpore firemných partnerov a Trenčianskej župy vynovili na škole v Myjave priestory za vyše 200 tisíc eur, pásku strihali celkom štyrikrát. Kampaň na záchranu školy bola rovnako úspešná a do nového ročníka prijali viac ako 60 študentov, čím naplnili možné stavy na maximum. Vedenie SPŠ sa s TSK usiluje o navýšenie týchto kapacít. Dlhodobým cieľom je modernizácia a postupné navrátenie jej slávy.