Stredná priemyselná škola Myjava pozýva všetkých žiakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční už v stredu 16. novembra 2022 od 8. do 17. hodiny v priestoroch školy. Počas mimoriadneho dňa, kedy si budúci stredoškoláci – ôsmaci, deviataci a všetci ďalší záujemcovia môžu prehliadnuť školský interiér, oboznámiť sa s aktivitami v rámci štúdia ale aj personálom, chce vedenie školy ukázať Myjavčanom i cezpoľným široké možnosti, ktoré jediná odborná škola v okrese ponúka.

Dozvedieť sa môžete o jednotlivých odboroch, o duálnom vzdelávaní, ktoré škola rozvíja s viacerými partnermi poskytujúcimi študentom prax a tiež o postupne modernizovanom materiálno-technickom vybavení. Rovnako sa môžete v škole oboznámiť s možnosťami ubytovania a bonusmi na stravovanie, dopravu, alebo za dobré výsledky.

Prítomní budú aj predstavitelia partnerských firiem a teda akcia môže byť zaujímavá či už pre žiakov z pohľadu ich pracovného potenciálu do budúcnosti, ale aj pre rodičov, ktorí sa môžu lepšie informovať o pracovných možnostiach v Myjave.

Prehľad študijných odborov SPŠ Myjava

Titulka: Stredná priemyselná škola Myjava