19. mar. 2022 / Zdravotná poisťovňa Dôvera zostavila 16. krát rebríček hodnotenia nemocníc podľa pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc a odpovedali v dotazníku spokojnosti. Sedem tisíc pacientov odpovedalo na 12 otázok, v ktorých školskými známkami od 1 do 5 hodnotili kvalitu ubytovania, prístup personálu a vlastný pocit zo svojho zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice. Odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy neposudzovali.

Ako uvádza poisťovňa Dôvera, v porovnaní s rokom 2020 bolo hodnotenie o trochu horšie. To spôsobili najmä dospelí pacienti, z ktorých odpovedí v dotazníku vyplynulo, že najprudší prepad v spokojnosti zaznamenala nemocničná strava.  Prieskum však ukázal aj nárast spokojnosti, a to detských pacientov respektíve ich rodičov, ktorí v minulosti mali naopak zväčša prísnejšie hodnotenia. Posudzovaná bola samozrejme i Nemocnica s Poliklinikou v Myjave, ktorá v rebríčku štyridsiatich hodnotených všeobecných nemocníc obsadila výborné tretie miesto.

„Ďakujeme našim pacientom za prejavenú dôveru a pozitívne hodnotenia. Pevne verím, že sa aj v budúcnosti, v prípade zdravotných problémov, budú obracať na našich zdravotníkov. V prvom rade je to zásluha zamestnancov nemocnice, aj napriek pandémií, dlhodobo poskytujú vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť s ľudským prístupom k pacientom,“ vyjadrila sa riaditeľka NsP Myjava Elena Štefíková, pričom poznamenala, že výsledok tohto dobrého hodnotenia najmenšej župnej nemocnice je i zásluhou investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 „Vďaka investíciám do nemocnice sa vytvorili podmienky na kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípravu stravy pre pacientov v modernej kuchyni, ako aj pranie nemocničnej bielizne v zrekonštruovanej práčovni. Všetky tieto faktory ovplyvňujú spokojnosť pacienta počas pobytu v zdravotníckom zariadení,“ doplnila Elena Štefíková.

Zdroj titulnej foto: NsP Myjava

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️