Myjava, 8. jún 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Nemocnice s poliklinikou Myjava, kritizuje zámer štátu zrušiť 14 pohotovostí na Slovensku a skrátiť ordinačné hodiny v zostávajúcich.

Tento krok bude podľa župy viesť k horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a ohrozí aj tie pohotovosti, ktoré majú byť ušetrené. Ministerstvo zdravotníctva argumentuje vyčerpanosťou pediatrov a navrhované opatrenia považuje za stabilizačné. Najviac detských pohotovostí, až šesť z deviatich celkovo, má byť zrušených v Trenčianskom kraji. Z myjavského okresu by tak od novembra 2024 trvala cesta na najbližšiu pohotovosť asi 50 kilometrov.

„Zásadne nesúhlasíme so zámerom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa týka rušenia detských pohotovostí v šiestich okresoch kraja, pretože opäť výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozí aj fungovanie zvyšných troch detských pohotovostí,“ hovorí predseda TSK Jaroslav Baška a upozorňuje, že toto opatrenie spôsobí výrazný nárast počtu detských pacientov, na ktorý tri zostávajúce pohotovosti nie sú kapacitne vybavené. „Taktiež sa obávame, či bude mať na týchto pohotovostiach kto slúžiť, pretože lekári budú musieť do služieb cestovať desiatky kilometrov zo vzdialených okresov, kde detská pohotovosť zanikne,“ vysvetlil župan. Najväčší nápor pacientov pritom hrozí najmä v obdobiach zvýšenej chorobnosti a počas víkendov, vianočných a veľkonočných sviatkov, kedy je už teraz problém zabezpečiť lekárov do služieb.

Vedenie mesta Myjava berie situáciu ako krok späť do minulosti, znižovanie životnej úrovne v regióne a prehĺbenie regionálnych rozdielov. Ďalej uvádza, že sa v takýchto zásadných otázkach rozhoduje bez účasti zástupcov mesta a bez kontaktu s realitou, len na základe čísel a bez ohľadu na reálne potreby ľudí.

Mesto poslalo Ministerstvu zdravotníctva SR list s upozornením na porušenie zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, s poukázaním na protiprávne konanie, ktoré zásadným a hrubým spôsobom zasahuje do Ústavou SR garantovanej kvality zdravotnej starostlivosti. Župa a samospráva sa nehodlá vzdať a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska bude o NsP Myjava bojovať.

„Župa bude vyvíjať maximálne úsilie na zachovanie čo najväčšieho počtu existujúcich detských pohotovostí. Budeme tiež navrhovať aj alternatívne formy poskytovania detskej pohotovosti v skrátenom režime, do 18.00 h resp. do 20.00 h, prípadne prevádzkovanie detskej pohotovosti počas víkendov a sviatkov v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou,“ povedal župan TSK.

Zdroj informácií: TS Trenčiansky samosprávny kraj, Marek Hrin – Mesto Myjava.

Titulka: NsP Myjava.