Myjava, 3. júl 2023 | V decembri minulého roka, vyhlásilo mesto Myjava verejnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie územia tzv. Novej Myjavy. Ide o 9 hektárový pozemok pod železničnou traťou v severovýchode mesta, ktorý by v budúcnosti mohol lepšie slúžiť ako plnohodnotná obytná zóna.

,,Mali sme záujemcov, ktorí v minulosti chceli na tomto území riešiť prevádzky. Bolo by na škodu, keby sme neorganizovane a nesystematicky do takto veľkého priestoru schvaľovali prvky, ktoré by v budúcnosti robili problém z hľadiska ďalšieho urbanistického rozvoja,‘‘ vysvetľuje podnet súťaže hovorca mesta, Marek Hrin.

Podobný model súťaže bol na Myjave prvotinou. Samospráva sa inšpirovala inými mestami, kde týmto spôsobom už rozvoj a výstavbu riešia. Výhodou je najmä kreativita, ktorá s množstvom súťažných návrhov, zabraňuje dívať sa na objekty z uzatvorenej perspektívy. Tento počin je tak vdýchnutím nového života a vízie do miesta, kde doposiaľ absentoval plán, ktorý by skutočne využil potenciál územia.

,,Je podstatné si však uvedomiť, že táto súťaž nie je projekt, ktorý bude vyzerať tak reálne, ako v návrhoch a že niekedy o rok, o dva či päť, sa začne presne tým spôsobom stavať. Súťažou sme ale získali celkom nový pohľad na to, ako by územie mohlo byť riešené z hľadiska zastavanosti, občianskej vybavenosti, infraštruktúry, dopravného napojenia, zelene, zázemia pre deti a podobne. Znova ale zdôrazňujem, že je to štúdia, s ktorou sa dá ďalej pracovať. Keby sa napríklad o rok ozval developer, ktorý by mal záujem v Myjave postaviť byty možno práve v tomto území, mesto už nemusí hľadať riešenia, ako to vlastne urobiť a zakomponovať. Návrhmi zo súťaže sme získali presné podklady a možnosti, aby prípadný projekt mal hlavu a pätu.‘‘

Sedem autorských kolektívov svoje návrhy predstavilo na júnovej výstave v Kultúrnom dome Samka Dudíka. Víťazným sa stal návrh kolektívu autorov Alexy & Alexy s.r.o. – Matej Horváth, Erik Jakeš, Ľubomíra Pilipová, Veronika Slaničanová a Elena Alexy. Najväčšími bonusmi návrhu, boli podľa odbornej poroty optimálna zástavba s rešpektovaním a zakomponovaním do okolitého prostredia, odklonenenie trasy pre peších mimo Novomestskú ulicu, rešpektovanie súčasných ciest, či tvorba vnútroblokových priestorov.

Na Myjave ponúkli občanom vyjadriť sa o názoroch na život v meste pomocou dotazníkov. V mapkách mohli napríklad ľudia zakresliť, kde si myslia, že má dané územie nedostatky a potenciál na zlepšenie. Kvalita bývania je komplexná záležitosť a závisí od viacerých dôležitých aspektov. Niet však pochýb o tom, že Achillovou pätou je v tomto prípade bytová výstavba, ktorá roky stagnovala.

,,Nemáme územie, ktoré by sme mohli ponúknuť na komplexnú výstavbu rodinných a bytových domov. Projekty, ktoré sa v našom meste objavujú a niektoré z nich sú už roky v riešení, narážajú na problémy napríklad s prekládkami sietí. Tie procesy dlho trvajú, takže by sme ich chceli zefektívniť a vytvoriť lepšie podmienky, aby si tu mohol človek kúpiť pozemok a postaviť dom. Veľmi to súvisí s demografickou krivkou. Iným spôsobom ľudí do mesta jednoducho nepritiahneme. Sme kopaničiarsky kraj, v podstate je to všade blízko a okolité obce majú v tomto smere možno trochu jednoduchšiu pozíciu. Vedia ponúknuť prijateľnejšie podmienky, povedzme v podobe nižších podielových daní, čo je však pre obce logické.‘‘

Ľudia kvôli možnostiam s bývaním radšej odchádzajú na kopanice, hoci sociálne zázemie nachádzajú stále na Myjave. Je to zvláštny paradox mesta, z ktorého každoročne ubudne zhruba pol percenta až percento populácie. Čo však môže výrazne zlepšiť podmienky pre obyvateľov, je tiež vízia riešenia dopravy. Hoci Myjava nie je mestom, ktoré by akútne trpelo dopravnými zápchami, autá stále pribúdajú a ľudia v tomto ohľade pociťujú nedostatky.

Mesto sa chce pohnúť dopredu nie len s autami, ale aj s menšími prostriedkami. Hoci geografia rozvoj infraštruktúry dosť limituje, samospráva cíti potrebu  spraviť kroky v súčasnom trende alternatívnej dopravy. Po zavedení siete zdieľaných ekologických kolobežiek, sa najnovšie pustila do výstavby infraštruktúry pre cyklistov za takmer 50 000 eur. Výsledkom budú 3 prístrešky a 47 stojanov pre bicykle a kolobežky, vybudovaných na 19 miestach.

,,Doprava samozrejme nie je naše špecifikum, ale problémom veľa miest. V tomto smere sa intenzívnejšie zaoberáme riešením parkovacej politiky. Už v minulosti boli u nás viaceré návrhy a snahy nájsť systém, ale už sme naozaj dospeli do štádia, že sa potrebujeme v tejto otázke pohnúť. Pripravujeme a hľadáme riešenia, ako povedzme z našich sídlisk a obytných štvrtí dostať väčšie vozidlá nad 3,5 tony, ktoré tým pádom budú musieť mať vybudované záchytné parkovisko. Budeme hľadať spôsob, ako vyriešiť parkoviská v centre mesta. Nie ani z pohľadu dobudovávania, pretože plocha centra sa nafúknuť nedá a ak tu chceme mať aj zeleň, nemôžeme všetko zastavať parkovacími miestami. Dalo by sa to riešiť tak, že by bolo parkovanie časovo obmedzené. Ďalej by sme sa zaoberali konkrétnymi obytnými štvrťami, kde budeme hľadať spôsob, ako by si obyvatelia mohli prenajať  miesto pre svoje vozidlo,“ dodáva M. Hrin.

Titulka a fotky: Kopaničiarske noviny.