Myjava, 31. okt. 2023 | Vďaka podpore verejnosti sa myjavským hasičom podarilo zaobstarať historické uniformy, aképoužívali požiarnici pred vyše 90 rokmi.

S projektom Sprítomnenie výstroja dobrovoľných hasičov sa dobrovoľní hasiči z Myjavy prihlásili do Participatívneho komunitného rozpočtu TSK, prostredníctvom ktorého župa poskytla na výrobu a zakúpenie ôsmich historických uniforiem dotáciu 2 200 eur. Stalo sa tak vďaka podpore verejnosti, pretože o pridelení peňazí rozhodovali SMS hlasy verejnosti. Hasiči získali spomedzi všetkých prihlásených projektov PaKR v okrese najviac hlasov.

Historické uniformy spadajú do obdobia prvej Československej republiky. Ich presný vzhľad upravovali viaceré predpisy a nariadenia. Základom pre spoločnú československú uniformu z roku 1936 bola uniforma slovenského hasičstva. Pracovné alebo cvičné uniformy boli označované ako vzor 37. Doplňovali ich tiež kožené prilby, ktoré sa detailmi líšili podľa funkcie a úlohy hasiča v zbore. Aj tie budú po novom súčasťou historickej výstroje DHZ Myjava.

Foto: Mesto Myjava/DHZ Myjava.

Hasičstvo má na Myjave dlhú tradíciu. Prvý hasičský spolok vznikol, vtedy ešte v obci, v roku 1881. Jeho prvým veliteľom bol myjavský evanjelicky učiteľ Karol Viest, strýko generála a veliteľa SNP, Rudolfa Viesta. Pre národovectvo bol spolok vystavený nevôli maďarských úradov, neskôr rozpustený a nahradený. Obnovený bol v roku 1925, odkedy sa rozvíjal všetkými smermi. Po vybudovaní novej hasičskej zbrojnice prišlo v roku 1934 na rad aj nové vozidlo, autostriekačka TATRA 26 30 od výrobcu Tatra Kopřivnice. Vyrobili celkovo 182 vozidiel a dodnes sa na Slovensku zachovali iba dva hasičské exempláre – jeden z nich práve na Myjave. Tento technicko-historický unikát sa dlhé roky členovia zboru snažili opraviť. Vďaka ich intenzívnej činnosti a verejnej zbierke ju podarilo spojazdniť a získať veteránske značky.  

Foto: DHZ Myjava.

Najväčšie časy slávy, kedy sa zbor zúčasťňoval súťaží, rôznych sprievodov a mal základňu o počte viac ako 150 členov sa skončili v závere osemdesiatych rokov. Dnes spolok funguje ako združenie občanov, ale o to väčších nadšencov a naďalej uchovávajú tradíciu hasičstva na Myjave. Predovšetkým sa starajú v hasičskom krúžku aj o výchovu novej generácie. Kompletizáciou uniforiem spolu s opravou historickej striekačky sa im podaril na Slovensku jedinečný počin. S vozidlom TATRA 2630 sa hasiči v dobových uniformách plánujú zúčastňovať rôznych podujatí a prezentovať tak svoju činnosť, aj bohatú minulosť.

Zdroj: Marek Hrin – mesto Myjava, P. Siváček.

Titulka: DHZ Myjava/kolorizované redakciou