Priepasné, 19. aug. 2023 |  Jubilejný 10. ročník podujatia Muziganské Priepasné prilákal do obce stovky návštevníkov. Niekoľkodňový, vzdelávací hudobný a tanečný tabor účastníci a folklórne súbory zakončili vystúpením v priepasnianskom amfiteátri.

,,Tento rok nás v hudobných a tanečných dielňach bolo niečo vyše 70, čo je veľmi kráse číslo. Opäť sme sa vrátili s učením do Priepasného, nielen fyzicky, ale aj materiálom. Robili sme tance podľa Štefana a Anny Horniačkovcov a hrali podľa muzikantov z Petruchovej a Kolárikovej muziky,,  povedal Peter Obuch z Centra tradičnej kultúry v Myjave, pod ktorého záštitou sa Muziganské Priepasné organizuje. Okrúhly ročník bol aj pre tohto odborníka a vášnivého muzikanta špecifický. Za jeho činnosť mu bolo v zmysle štatútu obce Priepasné,  udelené najvyššie verejné uznanie, a to Čestné občianstvo. Lektorom hudobných a tanečných dielní starosta Peter Czere tiež odovzdal Ďakovné listy.

,,Učili lektori Alfréd Lincke, Lucia Macková a Janka Zelenayová. Po dlhšej dobe som zavolal na učenie husličiek Martina Janšta mladšeho a tento rok sme mali aj novinku, lektora Maťa Beňa pre klarinetistov, ktorých prišlo pomerne veľa. Rovnako lektoroval Paľo Michalička s heligónkou. O všetkých sa staral starosta, takže mu tiež veľmi pekne ďakujeme a rovnako aj pomocníkom z obecného úradu aj okolia,‘‘ menoval v záverečnom ďakovnom príhovore P. Obuch. Pri ukončení podujatia sa zapájajú v záverečnom vystúpení všetci účastníci a i tento rok na pódiu vytvorili nádherný orchester. ,,Nikdy to nie je veľká choreografia, ale vždy si dohovoríme aspoň sled piesní a počty. Vždy je to trochu taký chaos, či to vyjde, pretože na to mávame málo času. Tento rok sme k tomu pridali aj jednu špecialitu, krátke rozprávanie o Horniačkovcoch ako poctu pre nich.‘‘ dodal P. Obuch.

,,Atmosféra je tu úžasná. Neviem čím to je, ale v Slovákoch ten folklór a tradície neuveriteľne žijú. Nie len folklórom samotným, ale aj tým, že tento štýl je populárny a blízky mladým ľuďom. Neviem si predstaviť, že by u nás človek sedel tri hodiny a dokázal sa len pozerať a počúvať ľudovú hudbu. U nás by polovica ľudí medzitým odišla a rozprávala sa medzi sebou. Je to až na neuverenie, koľko sem do takejto malej dedinky, ako Priepasné, prišlo ľudí,‘‘ povedala Věra Chovancová, členka speváckeho zboru Plkotnice zo Suchej Loze na Morave, pre ktorú nebolo účinkovanie na Muziganskom Priepasnom v tomto roku prvým. Okrem skupiny z Moravy sa na domácej pôde predstavila a Ženská spevácka skupina z Priepasného, Folklórny súbor Brezová, Folklórny súbor Čalamáda z Brna a tiež účastníci hudobných a tanečných dielní.

,,Účinkujúcich sme mali prierezom za posledných 10 rokov. Sú tu všetci nadšenci pre folklór, ale aj laici, ktorých podľa reakcií toto podujatie naozaj očarilo. Začíname vlastne byť taká veľmi veľká komunita  na spôsob rodiny a je to vidno aj na programe. Účinkujúci aj všetci ľudia, ktorí sa na ňom podieľajú, to tu robia s láskou a z vlastného záujmu o hudobný folklór, s previazanosťou na jeho históriu. Sme radi, že môžeme prispieť  k zachovávaniu kultúry, ktorej nositeľmi boli naši predkovia a môžeme ju podávať ďalej.‘‘ povedal starosta obce Priepasné, Peter Czere.

Nehmotné kultúrne dedičstvo je pre Priepasné svätým grálom. V dávnych časoch to ľudia v malej dedinke, učupenej pod bradlianskymi svahmi, so svojou obživou nemali ľahké. Pracovali veľmi tvrdo, aby zo skromnej kopaničiarskej zeme dokázali uživiť svoje rodiny. Aj krátky príbeh Štefana Horniačka a jeho ženy v medailóniku počas programu dokazoval, akú lásku si ľudia vybudovali k hudbe a tancu, ktorý pre nich znamenal kusisko šťastia, radosti a slobody. S príchodom novšej hudobnej kultúry od polovice 19. storočia v podobe sláčikových nástrojov, sa v Priepasnom objavujú viacerí významní hudobníci, napríklad Ján Kolárik, Ján Petrucha,  Ján a Pavel Hrajnohovci a ďalší známi i neznámi, vďaka ktorým bola jedinečná priepasnianska hudba veľmi populárna a vyhlásená v celom regióne.

K programu pre verejnosť na 10. ročníku Muziganského Priepasného patrila aj piatková ľudová zábava na miestnom ihrisku. Myšlienkou veselice bolo priniesť návštevníkom iný rozmer zážitku, kde pódium netvorí bariéru a človek čo najlepšie dokáže prijať a cítiť emóciu z hudby, priamo medzi muzikantmi. ,,Okrem toho účastníci dielní spoznávajú náš región. V sobotu mali výstup na mohylu na Bradle.‘‘ podotkol starosta, ktorý ešte aj účastníkov programu obdaroval Pamätným listom. ,,Je to 10. ročník a chcel som, aby mohli odchádzať okrem spomienky, aj s pamiatkou. Veľmi dôležité poďakovanie patrí patrí účastníkom, grafikom Janovi Karlíkovi a Jánovi Mikulčíkovi, zamestnancom obce a osobne ďakujem aj mojej manželke, ktorá zabezpečovala chod podujatia.‘‘