Košariská, 29. aug. 2023 | Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách pozýva na scénické prehliadky expozície Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pôjde o posledné scénické prehliadky múzea v rámci letnej sezóny 2023.

Scénické prehliadky ponúkajú živý pohľad na osobnosť M. R. Štefánika cez postavy jeho matky Albertíny, českého umelca pôsobiaceho v Paríži Tavíka Františka Šimona a majiteľky prestížneho parížskeho salóna, madam ClaireBoas de Jouvenel. Prehliadky pod názvom Šálka kávu u Štefánikovcov, budú 1. septembra  so vstupmi v časoch 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 hod.

ClaireBoas de Jouvenel pomohla spôsobom presadiť sa M.R.Štefánikovi vo Francúzsku. Bola to predstaviteľka bohatého francúzskeho rodu a duša jedného z najdôležitejších parížskych politických salónov doby, ktorá M.R. Štefánikovi otvorila dvere k francúzskym politikom počnúc francúzskym premiérom Aristidom Briandom v roku 1915. Francúzske ženy v tom čase nepôsobili v politike a vtedy ešte nemali volebné právo, najväčší vplyv uplatňovali práve v salónoch, kde sa nadväzovali politické a diplomatické kontakty. Madame Claire Štefánika zoznámila aj so svojou sesternicou, neskoršou Štefánkovou nenaplnenou láskou, Louise Weissovou.

Český maliar, grafik a pedagód  Tavík František Šimon, bol priateľom M. R. Štefánika. Ako absolvent   Akadémie výtvarných umení u Maximiliána Pirnera vycestoval v roku 1902 do Paríža. Tu sa o dva roky neskôr zoznámil so Štefánikom. Spomienky T. F. Šimona nám dovoľujú bližšie spoznať obdobie pobytu Milana Rastislava Štefánika vo Francúzku, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo jeho život.

Informácie: TS SNM – Múzeum SNR v Myjave, FB Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku, Marián Imriška a Lenka Mlčúchová – SNM – Múzeum SNR – Spomienky Tavíka Františka Šimona na Milana Rastislava Štefánika v Paríži.