Myjava, 19. mar. 2024 | Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pozýva na podujatie v rámci cyklu Historický štvrtok. Juraj Krištofík v ňom priblíži život a dielo myjavkého rodáka Branislava Varsika, pri príležitosti 120. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia tohto významného historika.

Doktor filozofie a vied, Branislav Varsik, sa narodil 5. marca 1904 v Myjave do remeselníckej pytlikárskej rodiny. Študoval geografiu a históru na univerzirách v Prahe, Bratislave a vo Viedni.

Bol významný slovenský historik, archivár, vedec a pedagóg, priekopník v problematike sídlištného bádania na Slovensku. Patril medzi prvých slovenských profesorov histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Napísal bohaté štúdie a monografie, venoval sa predovšetkým husitskému  hnutiu na Slovensku a stredovekému osídleniu Slovenska.

Bol členom Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave a Slovenskej učenej spoločnosti. Rovnako pôsobil ako inšpektor archívov, knižníc a hlavný redaktor časopisu Historica Slovaca vo funkcii externého predsedu Historického ústavu SAV. V zahraničí patril medzi uznávaných historikov, o čom svedčí jeho účasť na významných medzinárodných zjazdoch v Paríži, vo Viedni, či v Moskve. Za svoju prácu obrdžal viaceré vyznamenania, vrátane Radu Ľudovíta Štúra I. Triedy, im memoriam.

Spomienka na Branislava Varsika sa uskutoční vo štvtok, 21. marca 2024 o 16:00 h v priestoroch Múzea SNR.

Zdroj: TS SNM – Múzeum SNR Myjava, zahorskemuzeum.sk, fphil.uniba.sk.

Titulka: Múzeum SNR Myjava.