Myjava, 10. jan. 2024 | Múzeum SNR v Myjave v spolupráci s Múzeom Ľ. Sťúra v Modre pozýva všetkých nadšencov histórie na rollupovú výstavu Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii.

V druhej polovici 19. storočia bola väčšina slovenských a českých žien v domácnosti a plnila úlohu matky a ochrankyne rodinného tepla. Ženy rodili, vyšívali, pracovali na poli, varili a piekli, starali sa o deti a čistotu domova. Boli ženami v domácnosti s nižším vzdelaním, závislé od svojho manžela. Vyššie ambície, ktoré presahovali ich tradičnú úlohu, boli  v spoločnosti považované za škodlivé. Mnohé ženy však túžili po zmene ich postavenia v spoločnosti.

Výstava prezentuje niektoré slovenské a české ženy, ktoré sa rozhodli presadzovať myšlienky ženskej emancipácie a rovnosti tým, že pomáhali vzdelávať ženy a uvádzať nové myšlienky do života spoločnosti. Proces premeny nebol vždy jednoduchý a trval dlho. Táto výstava vzdáva hold mnohým skvelým a odvážnym slovenským a českým ženám.

Autorom výstavy je Peter Ondruš z Fakulty medicíny na kanadskej Univerzite Alberta, s odbornou spoluprácou  Sylvie Hrdlovičovej zo SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre a Pavlom Komorom zo SNM – Historického múzea v Bratislave. Otvorenie sa uskutoční v rámci cyklu podujatí Historický štvtok dňa 11. januára o 16. hodine a výstava potrvá do 30. apríla. Myjavské múzeum SNR a vás srdečne pozýva.

Zdroj: P. Trúsik, TS SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave.

Titulka: Múzeum Slovenských národných rád v Myjave, graf. úprava red.