V piatok 15. októbra 2021 navštívil Myjavu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröhling. Súčasťou návštevy bola prehliadka základnej školy na Štúrovej ulici a Materskej školy Bradáčova, ako aj novovybudovanej triedy z projektu Predškoláci po rekonštrukcii ZŠ s MŠ v Turej Lúke.

Minister sa stretol aj s predstaviteľmi mesta Myjava, s ktorými viedol rozhovor o školstve v meste a čo by jednotlivé školy potrebovali. Zároveň informoval o pripravovaných projektoch z Plánu obnovy a odolnosti.

Primátor Pavel Halabrín s ministrom Branislavom Gröhlingom pred II. ZŠ v Myjave

KOMPLIKÁCIE PRI DOBUDOVANÍ ZŠ V TURE LÚKE

Od mája v Základnej škole s mat. školou v Turej Lúke prebieha rekonštrukcia, ktorej predmetom je nadstavba a rozšírenie vyučovacích priestorov o štyri nové triedy a vynovenie existujúcich kabinetov, tried, šatní, zborovní, kuchyne a rozšírenie jedálne. Celkové predbežné náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené na 450 000€.

Škôlka a jedáleň bola pre deti k začiatku nového školského roka pripravená. Práve z projektu Predškoláci bol do vynoveného interiéru pre škôlku zakúpený nábytok. Komplikácie nastali pri nadstavbe budovy hospodárskeho pavilónu základnej školy. Tu sa musela odstrániť povrchová izolačná doska na budove – pôvodná strecha, ktorú museli robotníci odstraňovať bez pomoci ťažkej techniky, keďže medzitým nad touto starou strechou vybudovali novú.

Areál ZŠ s MS v Turej Lúke

Termín dokončenia rekonštrukcie sa pôvodne predĺžil zo začiatku septembra do polovice októbra a preto mesto pristúpilo k náhradnému riešeniu umožnenia výučby. Dobudovanie školy sa ale natiahne na ešte dlhší čas, pretože sa vyskytli problémy s dodávkami stavebného materiálu, ktorého je celkovo v dnešnej dobe na trhu málo, zdražuje a predlžuje lehoty. Momentálne presný termín dokončenia prác na ZŠ v Turej Lúke preto nejestvuje. Pre deti z turolúckej školy bola zabezpečená doprava a vyučovanie v ZŠ Viestova. Z materiálno-technických podmienok a v prípade dochádzania pre zamestnancov školy nie je náhrada vyučovania v Myjave na dlhšie obdobie úplne ideálna a po dobudovaní tried v Turej Lúke si určite nejeden učiteľ a rodič vydýchne.

JE TO DÔLEŽITÉ PRE CELÚ MYJAVU

Mesto Myjava dlhodobo trpí strácaním desiatok občanov ročne odsťahovaním. Obnova, zvýšenie kapacity predškolských zariadení a kvalitné, pekné a nové priestory sú tiež jedným z atribútov pre udržanie mladých rodín s deťmi v regióne a zlepšenie miestnej demografie. Slovensko dlhodobo v oblasti natality strádalo, čo malo za následok rušenie a zlučovanie škôl a škôlok. V posledných rokoch však nastáva pozitívna zmena, rodí sa viac detí a školské zariadenia sa dostávajú do opačnej pozície, akej čelili pred 20-15 rokmi a to tej, že už nemajú potrebnú dostatočnú kapacitu. V Turej Lúke po sa rekonštrukcii kapacita navýši pre potrebu asi stovky detí. Podľa riaditeľky školy PaedDr. Jany Rojkovej bolo už rozšírenie kapacity nutné:

My sme mali detí v škôlke aj 26 a mysleli sme si, že už ani ako trojtriedka neprežijeme. Teraz máme 45 a na rok sa rysuje 50, možno aj viac. Naozaj pre tých 100 detí tu je nutná škola a škôlka. Ľudia si to najľahšie predstavujú tak, aby sa všetko presunulo na Myjavu, ale ja si myslím, že Turá Lúka má právo mať vzdelávaciu inštitúciu, ktorá rieši kultúru v celej tejto mestskej časti.

ROZVOJOVÝ PROJEKT PREDŠKOLÁCI

Cieľom tohto projektu bola podpora pre materské školy, ktoré otvorili nové triedy v MŠ alebo v dočasných priestoroch pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania.  V rámci Myjavy boli cez projekt podporené MŠ v Turej Lúke a MŠ Bradáčova Myjava v maximálnej možnej výške 10 000 €. V rámci kopaničiarskeho regiónu dostalo podporu ešte aj elokované pracovisko ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci vo výške viac ako 3000 €.

Zdroj fotografií: Mesto Myjava

PÁČI SA VÁM, ČO KOPANIČIARSKE NOVINY TVORIA?

Naša tvorba závisí aj od Vašej podpory, ktorú môžete vyjadriť finančným darom prostredníctvom Paypalu kliknutím tu: www.paypal.com/paypalme/kopaniciarskenoviny, alebo cez bankový prevod: IBAN – SK10 6500 0000 0000 9655 3004, Meno – Kopaničiarske noviny.

Príspevky budú použité na ďalší rozvoj novín a zlepšenie ich kvality. Ďakujeme!