Stará Turá, 19. mar. 2024 | Staroturanská samospráva pozýva občanov na stretnutie pri príležitosti prezentácie návrhov tvorby zelene vo vnútrobloku pri novom dopravnom ihrisku Mierová.

Mesto organizuje už tretie stretnutie, pri ktorom architektka odprezentuje spracované podnety občanov z predchádzajúcich stretnutí. Výsledný návrh môžu ľudia  uvidieť a zároveň pripomienkovať.

Nové, moderné detské  dopravné ihrisko s pumtrackom  na Mierovej ulici otvorili v septembri minulého roku. Jeho povrch má vsakovacie vlastnosti a projekt obsahuje vodozádržné prvky. Mesto obnovu ihriska zeralizovalo v rámci ministerskej vyhlásenej výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách. 

Od vybudovania zelenej infraštruktúry  samospráva očakáva skvalitnenie životného prostredia,  zlepšenie funkčnosti verejného priestranstva a uplatnenie ekologických princípov pre ochranu a tvorbu zelene v meste. Medzi posledné úpravy a dotvorenie okolia ihriska patrí výsadba zelene. Samospráva chce týmto dať priestor občanom, aby sa podieľali na konečnom výzore celého priestoru. Pozýva preto všetkých v stredu, 20. marca.2 024 o 15:00 do priestorov Mestského úradu Stará Turá.