Zdroj: TAXI MY

Myjava so svojimi priľahlými časťami je relatívne rozsiahle mesto a žije tu množstvo ľudí vyššej vekovej kategórie, pre ktorých môže byť vzdialenosť do obchodu či do nemocnice komplikáciou. V snahe uľahčiť seniorom mobilitu zaviedla myjavská samospráva v roku 2019 tzv. sociálny taxík pre občanov Myjavy a Turej Lúky vo veku nad 75 rokov a tých, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a sú odkázaní na samostatnú prepravu autom. Počas takmer troch rokov existencie služby ju využívajú stovky ľudí.

Užívateľom sociálneho taxíka každý mesiac poskytuje samospráva dotáciu vo výške 10 € prostredníctvom mestskej karty, ktorú môžu občania použiť zazmluvnených taxislužbách TAXI MY a Taxi Myjava. Podľa štatistík evidovalo v roku 2021 mesto Myjava 618 aktívnych kariet, pričom ich v porovnaní nových a deaktivovaných pribudlo 45.

,,Taxislužby v rámci zabezpečovania služby zrealizovali počas roka 2021 spolu 7438 jázd. Na tie samospráva prispela celkovou sumou viac ako 16 270,- €‘‘ – uvádza hovorca mesta Marek Hrin na webstránke Myjavy a ďalej informuje:

,,Okrem toho seniori kartu používajú aj na stravovanie, kde samospráva poskytuje dôchodcom príspevok na jeden obed vo výške 0,50 €. Tie si užívatelia karty môžu vyzdvihovať v niektorej zo siedmich zazmluvnených gastroprevádzok. V roku 2021 tak držitelia mestskej karty odobrali spolu 36 892 obedov. To znamená, že mesto na ne prispelo sumou viac ako 18 400,- €.‘‘

Občania si môžu karty na sociálny taxík vybaviť na mestskom úrade na Oddelení sociálnych služieb, kde odovzdajú vyplnené tlačivo, prípadne sa preukážu potrebnými dokladmi. Predmetné tlačivo získajú na spomínanom oddelení, alebo je na stiahnutie na webstránke mesta Myjava. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA SOCIÁLNY TAXÍK

Občan pri vydaní karty zaplatí zálohu 5 eur, ktorá mu bude pri prípadnom vrátení karty vyplatená naspäť. Po obdržaní karty môže službu využívať od začiatku nasledujúceho mesiaca. Držiteľovi bude každý mesiac karta dobitá sumou 10 eur, pričom nevyčerpaný kredit sa neprenáša do ďalšieho mesiaca.

Zdroj titulnej fotografie: FB TAXI MY

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️