Vo štvrtok 11. novembra ráno bolo zistené poškodenie nového oplotenia areálu budúcej mestskej včelnice, ktorá vzniká v priestore pod poldrom so stálou vodnou hladinou Svaceník v myjavskej mestskej časti Turá Lúka “– uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin na webovej stránke mesta.

Neznámy páchateľ zničil ohnutím 23 novo osadených stĺpikov pripravených na oplotenie areálu budúcej mestskej včelnice. Škoda sa po vyčíslení môže pohybovať vo výške niekoľko stoviek eur.

“Náklady na jeden stĺpik spolu s prácou sa pohybujú okolo 20,- €. Ďalšie financie bude stáť vytiahnutie poškodených stĺpikov a osadenie nových.

Poškodené stĺpiky oplotenia, zdroj: www.myjava.sk

Činom sa bude po preverení mestskej polície zaoberať a polícia štátna, pretože samospráva podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie cudzej veci.

“Človeku sa naozaj rozum zastavuje nad tým a je mu z toho smutno, ako niekto dokáže behom chvíle zlomyseľne zničiť prácu mnohých ľudí na projekte, ktorý má byť prínosom pre nás všetkých i pre naše životné prostredie.“

Mestská včelnica vzniká ako spoločný projekt Mesta Myjava a ZO SZV Myjava. Prvotným počinom bolo vysadenie desiatok stromov lipy malolistej občanmi a nadšencami za asistencie včelárov a oplotenie budúceho areálu. Cieľom projektu je čo najviac zainteresovať do projektu širokú verejnosť. Ďalšou formou, ako včelnicu z radov občanov podporiť, bude možnosť si za 100 € zakúpiť  tzv.  Medové dlhopisy, z ktorých včelári zakúpia úle. Za oplátku budú môcť investori odoberať 5 rokov každoročne z včelnice 5 kg medu. Prvé dlhopisy sa budú vydávať od 23. do 26. novembra na MsÚ Myjava v pokladni Správy majetku mesta Myjava.