Kto obstarával na Slovensku v roku 2021 najtransparentnejšie? Na túto otázku sa špecializuje projekt Transparex od spoločnosti ProWise a. s. Táto databáza prostredníctvom analytikov hodnotí kraje, samosprávy miest a obcí, školy, nemocnice, štátne podniky a ďalšie inštitúcie na základe rôznych ukazovateľov verejného obstarávania. Patrí sem napríklad počet predložených ponúk, priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, alebo dĺžka procesu obstarávania.

V databáze bolo hodnotených celkovo 3 904 subjektov na Slovensku, z ktorých len menej ako 1 % získalo najlepšie hodnotenie A+ a môže sa tak popýšiť certifikátom s titulom Zodpovedný obstarávateľ 2021.

Obec Prašník sa s 82,5 bodmi umiestnila na 13. mieste z 1 296 hodnotených samospráv. S výborným výsledkom skončilo na 22. mieste mesto Stará Turá a najlepších 25 samospráv uzatvorili Bzince pod Javorinou. V kategórii krajov najlepšie skončil Trnavský a Trenčiansky kraj, oba rovnako s hodnotením A+. V rebríčku nemocníc si známku A vyslúžila NsP Myjava na 29. mieste zo 75 hodnotených zariadení.

Systém chce rebríčkom vyzdvihnúť najlepších obstarávateľov, ktorí sa zodpovedným hospodárením pričiňujú o transparentnosť a zároveň môže obstarávateľom s nižším hodnotením poskytnúť informáciu, na základe ktorej sa v budúcnosti môžu snažiť o lepšie prostredie v otázke verejných zdrojov.

Zdroj titulnej fotografie: Obec Prašník -www.prasnik.sk