Kopanice, 27. jan. 2023 | V januári roka 2022 sme zachytili informáciu o hromadne rozposielaných listoch do schránok majiteľov pozemkov s ponukou na odpredaj pôdy firme FARMY EKO, s. r. o. V posledných dňoch sa podobné správy opäť začínajú vo veľkej miere šíriť a upozorňujú na to aj samosprávy na kopaniciach. S podobnými listami a skúsenosťou sa na Kopaničiarske noviny obrátili aj ľudia z iných častí Slovenska.

Pôvodný článok:

Spoločnosť na základe dostupných informácii z katastra nehnuteľností oslovuje vľúdnym spôsobom vlastníkov na odpredaj pôdy, ako uvádza, ,,vhodných na poľnohospodársku činnosť, ktorú má firma záujem využívať, alebo prenajímať miestnym poľnohospodárom,“ aby sa neznehodnocovala a ľudovým výrazom povedané, neležala úhorom. Jedným z predmetov činnosti uvedenej firmy síce je poľnohospodárska výroba, avšak jej podstata súvisí s obchodovaním s nehnuteľnosťami. V liste ďalej uvádzajú jednoduché vybavenie bez poplatkov a možnosť odpredaja aj v prípade, ak je pôda aktuálne predmetom prenájmu.

Zdroj foto: Mesto Brezová pod Bradlom

Ľudia poukazujú najmä na sumy, ktoré im firma za pozemky ponúka. Tie sú v mnohých prípadoch podstatne nižšie, než akú hodnotu pozemok skutočne má.

Samosprávy zdôrazňujú, aby občania v prípade obdržania listov zvážili odpredaj pôdy akýmkoľvek subjektom s podobnými ponukami, prípadne si overili, či sa jedná skutočne o uvedený druh pôdy v katastri nehnuteľností.

Titulka: Ilustračná, zdroj pexels.com