Ladislav Košinár sa narodil 6. feb. 1929 v Piešťanoch. V rodisku absolvoval gymnázium a následne študoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Jeho pracovný a súkromný život bol spojený s obcou Sobotište, kde sa stala jeho pôsobiskom miestna základná škola. Ako vášnivý astronóm bol v rokoch 1971-1972 s pomocou žiakov, rodičov a ďalších podporovateľov iniciátorom založenia amatérskej hvezdárne v školskom areáli. Táto dodnes ako jediná hvezdáreň na Záhorí slúži školákom a nadšencom hviezdnej oblohy z celého okolia. V súčasnosti disponuje viacerými ďalekohľadmi a inými astronomickými prístrojmi slúžiacimi na pozorovanie Mesiaca, súhvezdí, či planétkových zákrytov.

L. Košinár neskôr viedol školu na pozícii riaditeľa, v ktorej zotrval do odchodu do dôchodku v roku 1989.Bol tiež významným funkcionárom Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti, roky viedol obe organizácie aj ako riaditeľ a predseda. Podporoval astronomické iniciatívy, rozvíjal spoluprácu s kolegami v Česku, dekády viedol svojich žiakov k poznaniu a záujmu o vesmír v astronomickom krúžku. Pri príležitosri 80. výročia jeho narodenia bol po ňom pomenovaný novoobjavený asteroid č.16869 – Košinár. Zomrel 27. júla 2016.