Myjava, 6. jún 2024 | V Dlhom Klčove sa v posledný májový víkend uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, Šaffova ostroha 2024.  

Podujatie nadväzuje na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá má tradíciu od roku 1965. Odkazuje názvom na vynikajúceho slovenského folkloristu a ľudového tanečníka, Juraja Šaffu z Dolného Klčova, kde sa jubilejný 30. ročník uskutočnil.

Súťažiaci z celého Slovenska sa predviedli v rôznych kategóriách, s výberom povinných i voliteľných tancov. Tanečníkov posudzovala odborná porota, ktorá za svoje výkony dopriala ocenenia aj zástupcom z kopaníc. Kopaničiarsky kraj reprezentovali tanečníci z Folklórneho súboru Brezová a myjavský DFS Kopaničiarik.

Jozefa Marka a Luciu Kolárikovú v krajskom kole ocenili zlatým pásmom a túto výbornú známku zopakovali aj v A kategórii celoslovenskej súťaže. Porota prisúdila tanečníkom reprezentáciu s tancami z Lubiny a Miškech Dedinky, no popasovali sa aj s voliteľným tancom. Folklórna dvojica rovnako obdržala špeciálnu cenu za vhodne zvolený ľudový odev.

Kopaničiarik v silnej konkurencii aprílovej krajskej súťaže obrdžal vďaka viacerým železkam v ohni v rôznych kategóriách až päť zlatých a tri strieborné pásma. Myjavská štvorpárová výprava pod taktovkou tanečných učiteľov – Ladislava Konečníka a Lenky Konečnej, priniesla aj z Dlhého Klžova výborné umiestnenia. V kategórii D, kde bol aj povinný tanec zo Šariša, získali Šimon Orgoník a Kristína Konečná zlaté pásmo, Ondrej Bugarovič a Aneta Pekarová strieborné pásmo, Alex Mosný a Lara Gűndűz strieborné pásmo a v kategórii C Samuel Kriško a Alžbeta Konečná rovnako strieborné pásmo.

Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov, vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitostí a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom celoštátneho kola súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov Šaffova ostroha je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Zdroj: FS Brezová, DFS Kopaničiarik, Šaffova Ostroha – www.nocka.sk