Nenápadnou, no technicky mimoriadne zaujímavou a stále funkčnou stavbou, ktorá z hľadiska náročnosti a rozsahu prác nemá na kopaniciach obdobu je železničná trať Velká nad Veličkou – Nové Mesto nad Váhom. Stavba trate s dĺžkou 67,9 km (z toho asi 2/3 na Slovensku) začala v roku 1923 razením tunelu pod masívom Poľany, ktorý sa stal na päť rokov po dobudovaní najdlhším tunelom vo vtedajšom Československu a ešte dnes sa radí medzi najdlhšie na Slovensku. Železničný architektonický klenot kopaníc poskytujúci krásne výhľady na celý región stál 283 miliónov československých korún, čo bola v tej dobe najväčšia investícia v rámci stavby železníc v republike.  Masívne zárezy, násypy a milióny premiestnených metrov kubických zeminy zväčša ručne kopalo v dobe najväčšieho nasadenia na trati niekoľko tisíc robotníkov a ešte dnes si pre ich mohutnosť zaslúžia obdiv. Na trati sa nachádzajú skvosty v podobe piatich viaduktov a ďalších menších mostov, na ktoré sa spotrebovalo 30 tisíc kubíkov betónu a kameniva. K trati patrí aj sieť trativodov, priekop, vsakovacích rýh a priepustov – priechodových tunelov, ktoré majú za účel odvádzať vodu. Jeden z nich vo Višňovom decentne upravili pracovníci Vnútornej organizačnej jednotky ŽSR Mostný obvod Bratislava (MO), ktorého úlohou je údržba železníc s dôrazom na technické objekty.

Foto: Ján Čúzy/Myjavská štreka

,,Jedná sa o masívnu betónovú klenbu v km 9,551, kde v rámci bežnej údržby boli v roku 2021 odstránené nedostatky v zmysle revíznej správy, teda odstránenie krovín a machu a inej vegetácie na mostnom objekte, vyspravenie rozpadávajúcich sa  betónových častí klenby, náter.‘‘ – priblížil práce na priepuste riaditeľ MO Andrej Zitrický.

Most v Čachtickej doline vďaka “Mostárom“ už nie je ukrytý a zarastený v lese, foto: Ján Čúzy/Myjavská štreka

Veľmi si vážim ich oku lahodiacu robotu. Vedia vrátiť objektom na trati ich zašlú architektonickú krásu.‘‘ – vyjadril sa na sociálne sieti Viliam Matuška, správca Železničného múzea v Starej Turej a určite v tomto názore nie je sám. MO bude pokračovať v údržbe aj v roku 2022 a to v máji výmenou mostníc na Papradskom viadukte a opravou cestného mostu medzi Starou Turou a mestskou časťou Paprad.

,,Na uvedenej trati plánujeme v roku 2022  rekonštrukciu  mosta v km 23,954 s predbežnými nákladmi cca 285 000 bez DPH a výmenu 283 kusov mostníc na moste v km 24,849‘‘ – dodal A. Zitrický.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️