Kopanice, 10. apr. 2024 | Samosprávy,  organizácie Zväzu protifašistickcýh bojovíkov, predstavitelia cirkví a miestnych organizácií si pripomenuli 79. výročie oslobodenia kopaničiarskeho kraja.

V Brezovej pod Bradlom si pamiatku na obete vojny a nacizmu pri pamätnej tabuli a dejinnom pamätníku pripomenuli predstavitelia mesta, duchovní, aj brigádny generál OS SR, Marek Banas.

,,Buďme hrdí, že oslobodenia nášho mesta sa rozhodujúcou mierou pričinili naši partizáni. V druhej svetovej vojne sa domáceho i zahraničného odboja zúčastnilo celkom 45 občanov Brezovej, zahynulo 84 občanov, z toho 12 bolo umučených alebo padlých v bojoch a  72 ľudí židovských obyvateľov zahynulo v koncentračných táboroch,‘‘ povedal primátor Jaroslav Ciran v príhovore.  

Foto: V. Pyxel Domen.

K oslobodeniu Brezovej pod Bradlom ako jedno z mála miest na Slovensku, priamou mierou prispeli partizáni, konkrétne oddiel kpt. Jána Reptu, ktorý spoločne s Červenou armádou a Kavického skupinou z oddielu Hurban v noci zo 6. na 7. Apríla 1945 bez väčších bojov oslobodili mesto a zabránili väčším materiálnym škodám,. Ďalšie partizánske čaty pôsobili v oblasti Brezovských Karpát až do skončenia vojny. Spolu počas vojny zahynulo celkom sedemnásť ‘‘reptovcov‘‘, samotný veliteľ bol 6. apríla postrelený v boji pri Košariskách.  

Pri oslobodení Myjavy sa podieľal tretí gardový pluk Červenej armády pod velením podplukovníka Gromova, podporovaný bol partizánskou skupinou Za ideál a prepadovou jednotkou Daniela Sadloňa. Pri bojoch padlo asi 30 ľudí, Myjava bola  osolobodená 8. apríla. Na spomienku a položenie vencov k pamätíku a hrobou neznámeho vojaka v Myjave a Turej Lúke prišli aj deti materských, základných aj stredných škôl. Odkaz do budúcnosti pre mladšie generácie bol jeden z hlavných pilierov, ktoré pri spomienke odzneli. ,,Sloboda, ktorú dnes máme, nie je samozrejmá. Je to dar, za ktorý bojovali naši predkovia a je našou povinnosťou ho chrátiť a ako mladá generácia máme zodpovednopsť viesť tento príbeh ďalej,’’ povedal člen Mládežníckeho parlamentu v Myjave, Martin Černáček.

Foto: Stará Turá.

V rovnaký deň bolo oslobodené aj mesto Stará Turá. Na starom cintoríne leží 36 vojakov rumunskej armády, ktorí v bojoch padli.

,,Veľmi nás potešilo, že pripomenutia jednej z najvýznamnejších historických udalostí pre naše mesto sa zúčastnili aj deti. Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosť a je nesmierne dôležité, aby sme to vysvetľovali aj generáciám, pre ktoré je vojna len v správach. Práve takýmto spôsobom ich dokážeme viesť k tolerancii a vzájomnému rešpektu, ktoré sa, bohužiaľ v dnešnej dobe často vytrácajú,’’ reagovala staroturianska samospráva.

Foto: Bošáca.

Významné boje pokračovali v nasledujúcich osudových dňoch najmä v Bošáckej doline, ktorú  rovnako oslobodili vojaci Červenej a rumunskej armády. Bošáca bola oslobodená 10. apríla, pričom v okolí na kopaniciach  ešte vyše  dva týždne prebiehali ťažké boje, ktoré si vyžiadani mnoho životov a materiálne škody.  Položením  venca k pamätníku si chceme uctiť pamiatku na obete tejto hroznej vojny, najmä na našich rodákov, ktorí položili život, aby sme my mohli žiť v mieri.“

Titulka: Vladimír Pyxel Domen.