Myjavský okres patrí na Slovensku medzi tie menšie. Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021), ktoré sa koná každých 10 rokov, mal okres k 1. januáru 2021 celkovo 25 678 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim SODB 2011 je to pokles asi o 1 850 obyvateľov. Pre predstavu je to porovnateľné s tým, ako keby za jednu dekádu zmizli z kopaníc celé Vrbovce s Chvojnicou.

Odliv najmä mladých ľudí za lepšou životnou perspektívou je jedným z najväčších dlhodobých problémov okresu, ktorý sa radí medzí najstaršie v republike. Z Myjavy každoročne odchádza asi stovka obyvateľov a rovnako o desiatky obyvateľov prichádza aj druhé mesto Brezová pod Bradlom, ktoré sa dostalo pod päťtisícovú hranicu. Pritom v oboch mestách žije až 62% obyvateľov okresu. Zvyšných 32% žije na vidieku v 15 obciach.

SODB 2021 uskutočnené v roku 2021 bolo prvé plne elektronické sčítanie

Až na niekoľko okresov na Slovensku prevládajú v počte obyvateľov ženy a inak tomu nie je ani v okrese Myjava, kde ich je 50,79%.  Produktívny vek 15-64 rokov tvorí takmer 66% obyvateľov, predproduktívny vek necelých 13% a v poproduktívnom veku (65 a viac r.) má okres 5461 obyvateľov, čo je o 1 100 viac ako pred desiatimi rokmi a to predstavuje asi 21,3% z celkového počtu obyvateľov. Priemer celého Slovenska u ľudí v poproduktívnom veku je 17,1 percenta.

Až 99% obyvateľov okresu Myjava uviedlo štátnu príslušnosť ako Slovenskú republiku a takmer 94% sa hlási k slovenskej národnosti. Zhruba rovnaké percento aj uvádza slovenčinu ako svoj materinský jazyk. Jedno percento uviedlo národnosť českú a 5% tvoria ostatné. Slobodných ľudí a vydatých/ženatých ľudí je v našom okrese takmer rovnako, cca 10 500 z oboch skupín, rozvedených je 2553 osôb a status vdovec/vdova uviedlo 2 108 obyvateľov.

Základné vzdelanie má 14,27%, stredné odborné vzdelanie bez maturity 24,37%, vyššie odborné vzdelanie 5,68% a vysokoškolské vzdelanie 14,48% obyvateľov. Najväčší počet ľudí dosiahol najvyššie úplné stredné vzdelanie s maturitou, 28,5 percenta. Zvyšok sú nezistení a bez ukončeného vzdelania, teda osoby vo veku do 14 rokov.

Celkovo 55,8% obyvateľov Slovenska sa hlási k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Ide o viac ako 3 milióny ľudí, avšak v porovnaní s rokom 2011 to predstavuje 6-percentný pokles. V okrese Myjava tvoria rímskokatolícki veriaci 11,76% (3 021 ľudí), čo je oproti roku 2011 pokles o 700 duší. Evanjelické náboženské vyznanie uviedlo v rámci Slovenska 5,3% obyvateľov. Myjava je tradične jedným z najsilnejších evanjelických regiónov, kde sa hlási 11 344 obyvateľov, teda 44,18%. V roku 2011 to však bolo viac ako 14 tisíc. Druhú najväčšiu skupinu tvoria ľudia bez náboženského vyznania, takmer 36% (9 137 obyvateľov). Aj tu okres Myjava výrazne prevyšuje slovenský priemer, ktorý je 23,8 percenta. Počet ľudí ‘‘bez vyznania‘‘ stúpol v okrese za 10 rokov až o tretinu.

Okres Myjava má demografické problémy. Nie je to však na Slovensku ojedinelé a podobný problém zažívajú ďalšie desiatky okresov. Jedným z dôležitých faktorov je postupný odchod najsilnejších generácií narodených v 60. a 70. rokoch do dôchodku a rovnako aj odchod mladých ľudí z regiónu, hľadajúcich lepšie uplatnenie v živote, prípadne v štúdiu. Vo väčšine prípadov v nových končinách nájdu partnera, alebo odídu ďalej do zahraničia. Vracia sa ich podstatne menej. Počet ľudí v produktívnom veku sa znižuje, preto je najdôležitejším krokom pre miestne samosprávy udržať ľudí v kraji a ponúknuť im dostatočnú sebarealizáciu v zdravom prostredí s kvalitnou občianskou vybavenosťou, bohatým sociálnym životom a dobrými pracovnými príležitosťami. Je to však úloha na dlhé obdobie a môže byť ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Všetkým by sa páčilo, keby tu spoločenský život prekvital, je to ale podmienené aj prístupom ľudí k regiónu a ochote a snahe zostať tu.

Titulná fotografia: Vladimír Pyxel Domen

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️