Stará Turá, 20. okt. 2023 |  Stará Turá je mestom jarmokov a budova Domu kultúry Javorina sa po roku opäť zmenila na veľké jarmočnisko. Priestory zaplnili zruční remeselníci so svojimi originálnymi výrobkami, predajcovia s domácimi produktami, ale i lákavé vône chutných domácich jedál.