Spoločnosť PreVaK, s. r. o. ako prevádzkovateľ vodovodnej a kanalizačnej štruktúry v Starej Turej a okolí informovala 11. februára v predobedných hodinách odberateľov pitnej vody v Starej Turej o zníženej kvalite, za ktorej dodávku zodpovedajú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s (TVK). Znečistenie vzniklo zo zeminy, ktorá pri topení snehu stiekla do podzemných vôd.

,,Zákal vody odoberanej z Cetunských prameňov spôsobilo topenie snehu. TVK zastavila prívod vody z Cetunských prameňov a mesto Stará Turá je zásobované vodou z Čachtíc. V súčasnosti voda dodávaná do vodovodnej siete mesta Stará Turá spĺňa limity stanovené platnou legislatívou SR a je vhodná na pitie‘‘ – vyjadrila sa spoločnosť TVK, a. s. o komplikáciách. Obyvatelia Starej Turej mali v priebehu dňa naďalej problémy s kalnou vodou, avšak postupným odpúšťaním z vodovodu sa jej kvalita dostávala do normálu.

Podobné problémy s vodou nastali aj v obci Bzince pod Javorinou. Pri čistení vodovodu pristúpila TVK 12. februára k zabezpečeniu náhradného zásobovania domácností prostredníctvom cisterny, ktorá by mala byť podľa informácií obce Bzince p/J pristavená od 10. hodiny pri obecnom úrade a neskôr v časti Cetuna.

Spoločnosť sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnila a na odstránení závady pracuje, pričom odporúča vyhnúť sa konzumácii kalnej vody.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️