Komunálne voľby 2022 sa neúprosne blížia. O priazeň voličov sa bude v Brezovej pod Bradlom uchádzať súčasný primátor Jaroslav Ciran, ktorý v nasledujúcich odpovediach skonštatoval svoje pôsobenie, vzťah k mestu a zároveň predstavil svoje myšlienky v súvislosti s vykonávaním primátorskej funkcie.

Máte za sebou prvé volebné obdobie a rozhodli ste sa opätovne kandidovať na post primátora Brezovej pod Bradlom? Prečo?

Na to je jednoduchá odpoveď – lebo ma táto práca baví a zároveň vidím, že keď sa chce, keď sa hľadajú riešenia ako posunúť veci dopredu, tak sa dostavia aj výsledky. Vo funkcii som za tie štyri roky nadobudol početné skúsenosti a kontakty, ktoré sú vo verejnej sfére veľmi dôležité. To nám dáva výborné predpoklady ako nadviazať na predošlé obdobie, ako nenarušiť kontinuitu rozvoja mesta, ale naopak pokračovať v načatej práci pre nás všetkých. V meste je ešte veľa roboty. Je potrebné dokončiť veľa projektov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života na Brezovej.

Hovoríte, že vás táto práca baví. To je dôležitý predpoklad pre úspešné vykonávanie každej práce. V čom je práca primátora možno iná?

V prvom rade je to práca na plný úväzok. Ako sa hovorí v piatok-sviatok, v sobotu-nedeľu, skrátka stále sa niečo deje, stále treba niečo vybavovať, niečo vytelefonovať, zúčastňovať sa rôznych stretnutí a schôdzí. Brezová je oproti druhým mestám špecifická v tom, že tu máme nielen Bradlo a Mohylu M. R. Štefánika, ale pochádza odtiaľto veľa významných osobností v celoslovenskom meradle. Napríklad Štefan Osuský, Ján Papánek, Dušan Jurkovič, Tomáš Tvarožek, pôsobili tu národovci Hurban, Fajnor, organár Šaško, je tu jediný pamätník Jana Husa na Slovensku, tiež tu pôsobil partizánsky oddiel Repta počas II. sv. vojny. S tým súvisí neustála organizácia rôznych spomienkových podujatí, aby sme si pripomínali slávnu minulosť našich predkov. V druhom rade sa snažím pri výkone tejto funkcie ľudí spájať a nie rozdeľovať. V minulosti som vnímal, že to nie vždy tak bolo a to sa mi nepáčilo. Preto sa snažím vypočuť si každého, i s iným názorom, aby sme v konečnom dôsledku dosiahli nejaký kompromis, ktorý bude pre naše mesto posunom vpred. I na Brezovej pôsobili a stále pôsobia rôzne záujmové skupiny, ktoré žijú v predstave, že mestá predstavujú jednoduchý cieľ na dosiahnutie svojich záujmov a rýchlych zárobkov. Svojím správaním však narúšajú princípy kolegiality, racionality a spolupráce, naopak, otvárajú sériu konfliktov s kolegami a s partnermi, a systematicky a nekonštruktívne kritizujú všetko a každého, kto im nejde po ruke. A to určite nie je tá správna cesta, to sa svojou prácou pokúšam zmeniť.

Čo ešte sa snažíte na Brezovej zmeniť a dosiahnuť?   

Už pred štyrmi rokmi som dával do popredia spoluprácu. Len spoločnými silami, spoločnou snahou priložiť ruku k dielu môžeme niečo dokázať. Snažili sme sa, aby nielen občania, ale aj zástupcovia rôznych spolkov a organizácií, či podnikatelia, aby neváhali za nami chodiť, aby sa len nesťažovali na mesto. Naopak, našli sme cestu, ako spolu komunikovať a navzájom sa počúvať. V minulosti nešlo o úplne bežný model, teraz ale viem, že má zmysel v tom pokračovať aj naďalej, pretože už máme za sebou veľa projektov, ktoré by sme bez pomoci obyvateľov nedokázali úspešne zrealizovať. Ako samospráva sa snažíme s občanmi komunikovať moderne, otvorene, jasne a transparentne. Okrem rozhlasu, Noviniek spod Bradla a SMS-iek, používame oveľa viac sociálne siete a aplikácie V obraze, Odkaz pre starostu či Digitálne mesto.   

Ako by ste zhrnuli vaše prvé volebné obdobie? Dosiahli ste všetko čo ste chceli?

Máme za sebou turbulentné obdobie, ktoré nám prinieslo veľa nečakaných situácií a problémov. V prvom rade to bola výmena vlády v roku 2020, následne pandémia, ktorá na dva a pol roka prakticky paralyzovala celý svet, až po vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý so sebou nesie problémy s utečencami, vysokými cenami, infláciou a v súčasnosti tiež s dodávkou a s cenou energií. Je to proste rýchlo sa meniaci svet, na ktorý je nevyhnutné okamžite reagovať, aby sme dokázali zabezpečiť pre našich občanov všetky poskytované služby. Myslím, že dosiahnuté výsledky nás, aj v silnej konkurencii susedných miest, oprávňujú nazerať do budúcnosti optimisticky. Máme zrealizovaných viac ako 60 investičných akcií za 2,8 mil. €, z čoho vyše polovica išla z externých zdrojov – dotácií, grantov, eurofondov. Na tieto investície sme si nebrali žiadny úver, naopak, splácali sme staré dlhy, a hodnota majetku mesta sa za tri roky zvýšila o takmer 10 % na 12 mil. €. Spomeniem niektoré investičné akcie. Na Bradle sme zrealizovali odlesnenie a výrub v okolí Mohyly, zrekonštruovali sme strážnicu – chatu Bradlo, postavili sme nové informačné centrum – Infobod. Obidve zariadenia poskytujú služby návštevníkom Bradla, organizujú rôzne podujatia, z námestia premáva vláčik Brezováčik, čo v súčte prinieslo žiadané oživenie cestovného ruchu nielen na Bradle, ale aj v meste, z čoho profitujeme všetci. Keďže sme zdedili veľký investičný dlh, začali sme sa systematicky venovať komplexnej obnove všetkých verejných budov. V materskej škole na D. Jurkoviča sme zrekonštruovali sociálne zariadenia v jednom pavilóne, na základnej škole sme dokázali zatepliť prvý pavilón, na druhom pavilóne prebehla inštalácia solárnych panelov na ohrev teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia kanalizácie, na školskom dvore sme postavili nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a atletickú tartanovú dráhu s doskočiskom v skoku do diaľky. Na budove denného centra seniorov (klubu dôchodcov) sme vymenili plastové okná, rozšírili sme vnútorné priestory o nevyužívané balkóny, všetko sme vymaľovali a nakoniec sme zateplili celú budovu. V Národnom dome Štefánikovom sme kompletne obnovili plynovú kotolňu a osvetlenie kinosály, pretože hrozilo, že neprejdú revíziou. Na cintoríne sme zrealizovali výkup pozemkov pod domom smútku, výstavbu chodníkov, rozšírenie osvetlenia a rozvodu vody v zadnej časti cintorína, tiež sme zrealizovali kompletnú opravu strechy domu smútku, či pasportizáciu cintorína s digitálnou mapou a popisom hrobov významných osobností. Venujeme sa tiež zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti dopravy a parkovania, budujeme bezpečné, osvetlené priechody pre chodcov, vymieňame staré autobusové zastávky za nové, moderné. Zakúpili sme tri nové autá slúžiace hasičom, policajtom a mestskému úradu. Plynule pokračujeme v opravách miestnych komunikácií a chodníkov, ale staviame aj nové, napr. na Bradlianskej a na Športovej ulici, rozšírili sme komunikáciu pri sporiteľni. Pokročili sme tiež v rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré realizujeme svojpomocne cez technické služby. Vymenili sme rozvádzače v celom meste, komplexne sme zrekonštruovali osvetlenie na Družstevnej ulici a na Záhumní, vrátane stĺpov, prebehla výmena svietidiel na Hoštákoch a na Dolných lúkach, priebežne sa rekonštruuje sídlisko D. Jurkoviča. K zvyšovaniu bezpečnosti v meste prispieva aj postupná obnova kamerového systému, ktorý už bol takmer nefunkčný. Zakúpili sme nový server, záznamový systém a prenosové antény, pribudli kamery v centre mesta a na cintoríne, vymenili sme kameru na Bradle. Riešime tiež postupnú obnovu detských ihrísk, vymenili a doplnili sme herné prvky na ihrisku Úsmev, v centre voľného času, v materských škôlkach, budujeme nové ihrisko pri knižnici na Hornom rade, osádzame nové knihobúdky, pribudlo úplne nové ihrisko Rodinka na Dolných lúkach, kompletne sme vymenili povrch multifunkčného ihriska na sídlisku D. Jurkoviča. Zveľadili  sme verejný priestor pri pamätníkoch Štefana Osuského a Jána Papánka, kde vzniklo nové námestíčko s panteónom osobností Brezovej, kde na žulových kameňoch postupne pribúdajú mená našich významných predkov. Je toho veľa, čo sa nám na Brezovej podarilo dosiahnuť, alebo aspoň naštartovať. Sú však samozrejme aj veci, ktoré sme nestihli zrealizovať. Je to napríklad výstavba nových cyklotrás, alebo nových parkovísk pre návštevníkov mesta za domom služieb, či v centre voľného času. Potrebujeme sa tiež pohnúť so zmenou územného plánu v lokalitách, kde je predpoklad ľahšieho vykupovania pozemkov pre výstavbu rodinných domov, pretože developerov z oblasti výstavby sa nám zatiaľ nepodarilo získať. Takisto výstavba (verejného alebo neverejného) zariadenia pre seniorov je, aj z hľadiska starnutia obyvateľov, viac a viac žiaduca.  

Čo vám v práci urobilo najväčšiu radosť?

Najviac ma teší, že po troch rokoch sme dotiahli do úspešného konca projektovú prípravu, vrátane získania financií, na prestavbu objektu bývalej školy na Piešťanskej ulici na bytový dom, kde vznikne 35 nájomných bytov. Budova opustenej školy sa po vyše 11 rokoch dočká zaslúženej obnovy. Tento veľký projekt za takmer 3 mil. € začne zhotoviteľ realizovať začiatkom roka 2023, pričom celková doba výstavby by nemala presiahnuť 450 dní. Bude to najväčšia investičná akcia v meste za niekoľko desaťročí. Verím, že po jej dokončení budeme všetci spokojní. Nielen preto, že sa upraví celý areál školy pri vstupe do mesta, ale najmä preto, že Brezová konečne dostane nový rozvojový impulz. Po vyše 20 rokoch pribudnú nové nájomné byty, aby mladí ľudia nemuseli z Brezovej odchádzať, ale naopak, aby svoju budúcnosť spájali s týmto mestom. A o to nám musí ísť predovšetkým.

Rozhodli ste sa tiež kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za okres Myjava. Prečo?

Samosprávne kraje postupne prebrali od štátu mnohé kompetencie, ktoré viac a viac ovplyvňujú nás život. Napríklad TSK ročne hospodári s rozpočtom takmer pol miliardy eur, čo sú obrovské peniaze, o ktoré je potrebné sa uchádzať. Jedna vec je komunikácia so županom a zamestnancami župy, a druhá je byť priamo v Trenčíne účastný na zasadnutiach, kde sa tieto prostriedky prerozdeľujú. Vidím, že do nášho regiónu by mohlo prísť tých prostriedkov oveľa viac ako doteraz, nielen na opravu a údržbu ciest, ale aj na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, na využitie potenciálu v cestovnom ruchu, na budovanie cyklotrás alebo na podporu kultúrnych podujatí. Skrátka, pokiaľ nebude mať náš kopaničiarsky región v krajskom parlamente svojho zástupcu so silným mandátom, budeme stále na okraji kraja nielen geograficky, ale aj záujmovo. Preto chcem poprosiť obyvateľov celého kopaničiarskeho regiónu o podporu v kandidatúre za poslanca TSK.       

Prečo je Brezová pod Bradlom dobrým miestom pre život?

Žijeme v krásnom prírodnom prostredí, v lokalite, z ktorej je všade blízko – či už do Piešťan, Senice, Myjavy, Trnavy, Trenčína a dokonca aj do Bratislavy. Máme pekné a udržiavané sídliská, na ktorých sa dobre žije. V meste fungujú rôzne komunity, organizácie, športovci, seniori, či podnikatelia, ktorí pomáhajú mestu, organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a robia mestu dobré meno. Vidím, že Brezovania majú svoje mesto radi, sú naň hrdí a správajú sa k nemu zodpovedne. Pretože bez pomoci obyvateľov by žiadny primátor, žiadna politická sila nedokázala zveľadiť mesto do takej miery, aby sme sa v ňom všetci cítili dobre. Keď všetci priložíme ruku k dielu, budeme tvoriť spoločnú budúcnosť pre ďalšie generácie v malom meste s veľkým srdcom a bohatou históriou.