Ing. Ján Magál, CSc., sa narodil 11. septembra 1922, vtedy ešte v moravskolieskovskej Hrubej Strane. Už ako mladý aktívne pracoval v cirkvi, bol menovaný za vedúceho Zväzu evanjelickej mládeže pre kopanice a oblasť okolo obce Moravské Lieskové. Mal odjakživa blízko k prírode, určite aj preto, lebo vyrastal v maloroľníckej rodine, v kopaničiarskom prostredí. Aj to ho možno predurčilo k tomu, aby pracoval takmer celý život v potravinárskom priemysle. Po vyštudovaní v Bratislave, pracoval ako predseda redakčnej rady periodika Čas a bol člen redakcie periodika Potravinárský průmysl v Prahe.

Pracoval na vysokých pozíciách v oblasti potravinárskeho priemyslu na Slovensku, napríklad ako obchodný riaditeľ spoločnosti Slovlik. Bol duchovným otcom Agrokomplexu, podujatia na podporu agropotravinárstva. V roku 1968 mu bola po príchode vojsk Varšavskej zmluvy pridelená neľahká úloha zabezpečenia zásobovania pečivom pre celú ČSSR a armádu, čo úspešne zvládol.  Bol členom  Zväzu Slovenských spisovateľov, kde bol zastával funkciu predsedu redakčnej rady. Hoci väčšinu života, vyše 70 rokov prežil v Bratislave, nikdy na svoj rodný, moravskolieskovský kraj nezabudol a pokiaľ mu dovoľovalo zdravie, navštevoval ho takmer týždenne. Jeho veľkou záľubou vrámci aj mimo pracovného poslania bolo písanie. Vydal niekoľko publikácií, v ktorých sa venoval rodnému kraju –  Spevy Podjavoriny, Ovocnodestilátová cesta na Podjavorinu, Ovocinárstvo na Podjavorine, Hrubostranské rozpomienky a ďalšie, bol autorom stovky odborných článkov a piatich monografií.

Založil Mykologickú spoločnosť a 10 rokov bol jej predsedom. Tematike húb sa venoval na vedeckej úrovni a dosiahol významné úspechy, hubárčenie bolo jeho obrovskou vášňou. Praktická príručka hubára, ktorej bol spoluautorom, bola preložená aj do češtiny a poľstiny a stala sa neodmysliteľným sprievodcom milovníkov tohto koníčka. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských mykológov, vďaka ktorým začala u nás táto oblasť fungovať na profesionálnejšej úrovni, vrátane prednášok, výstav a klubov.  Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied mu v roku 2018 udelila titul čestného člena predsedníctva.  

Ján Magál obohatil domáci región aj kultúrne, stál za vznikom Klubu podjavorinských rodákov, ktorý každoročne udeľuje vyznamenania ľuďom, ktorí svojou činnosťou reprezentujú a zveľaďujú domáci kraj a rovnako za združením JAVOR v Novom Meste nad Váhom. Vyučoval externe na Vysokej škole ekonomickej, pracoval aj ako účtovník a zdokonaľoval sa dokonca v oblasti cestovného ruchu.  Precestoval množstvo krajín sveta. Bol najstarším a váženým členom Spolku Martina Rázusa. Ján Magál zomrel na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021, v úctyhodnom veku 98 rokov. Za úsilie o rozvoj svojej rodnej obce,  bolo Jánovi Magálovi pri 620. výročí prvej písomnej zmienky Moravského Lieskového v roku 2018 udelené Čestné občianstvo a v roku 2024 mu udelila obec Bzince pod Javorinou Čestné občianstvo in memoriam.