Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v roku 2021 investičné akcie a opravy v hodnote takmer 350 tisíc eur. Kvôli prijatým úsporným opatreniam pre pandémiu v roku 2020 malo mesto v kase prebytok takmer 480 tisíc, čo mu dovolilo presunúť do rezervného fondu vyše 540 tisíc eur. Tie Brezová použila na kapitálové výdavky, splácanie úverov a investície.

Medzi najväčšie investičné činnosti mesta v roku 2021 patrili kompletná rekonštrukcia kotolne v Národnom dome Štefánikovom (61 tis. €), výkup pozemkov pre budúcu individuálnu výstavbu bytov na Hornom rade (20 tis. €), výmena okien a rekonštrukcia balkónov v Dennom centre (41 tis. €), nákup nového auta na prepravnú službu, ktoré bude dodané v budúcom roku (20 tis. €), cyklotrasa na Športovej ulici (59 tis.€) ale aj ďalšie lokálne rekonštrukcie a modernizácie týkajúce sa budov základnej školy, mestského úradu, základnej školy, detského ihriska, mestského rozhlasu, opravy ciest a ďalšie. Brezová tiež pomohla formou trojtisícového príspevku partnerskému mestu Břeclav v súvislosti a prírodnou katastrofou, ktorá sa v lete cez juh Moravy prehnala.

V lokalitách Hoštáky a D. Jurkoviča bola uskutočnená výmena verejného osvetlenia za šetrnejšie a výkonnejšie lampy vo výške 50 000 €. V minulosti sa v Brezovej uskutočnila výmena  300 LED žiaroviek na pôvodných stĺpoch osvetlenia, ktorej následkom bolo zníženie spotreby elektriny o takmer 40 %. Po nástupe do funkcie súčasného primátora Mesta Brezová pod Bradlom a začalo s ďalšou, komplexnejšou výmenou stĺpov aj s novým podzemným vedením. Mesto dokonca zakúpilo minibager, aby prostredníctvom Technických služieb realizovalo výmenu vo vlastnej réžii.

‚Už sme kompletne zmodernizovali verejné osvetlenie na sídlisku Záhumnie, na Družstevnej ulici, na Hoštákoch a začali sme na sídlisku D. Jurkoviča. Tiež sme v roku 2020 vymenili všetky rozvádzače v meste, teda 17 kusov za 30 000 €. Spolu sme za 3 roky dali do modernizácie osvetlenia cca dalších 100 tis. €. Takisto sme doplnili solárne LED lampy na cintoríne a v niektorých častiach mesta. V budúcom roku budeme pokračovať na D. Jurkoviča“ – píše primátor Jaroslav Ciran, podľa ktorého si mesto od výmeny osvetlenia sľubuje najmä odstránenie poruchovosti na sídliskách a nižšie náklady.

Nové osvetlenie zlepší bezpečnosť a zníži náklady

‚Celkovo zatiaľ došlo k výmene 38 pôvodných sodíkových svetiel (40 a 60 W) za nové 20 W LED svietidlá. Ročná spotreba elektrickej energie len na tejto vetve klesne z cca 1 600 € na približne 300 €“ – píše sa na webstránke mesta Brezová pod Bradlom.

“Taktiež sa nám podarilo v spolupráci s Lesmi SR a Správou ciest TSK dosiahnuť výrub nebezpečných stromov pri štátnej ceste do Minárčiných a modernizáciu priechodu pre chodcov ku Zdravotnému stredisku, ktorý získal bezpečnostné prvky a osvetlenie. V budúcom roku tu pribudne chýbajúce napojenie na existujúci chodník na moste cez potok, ktorý zároveň zrekonštruujeme.“ Samospráva by tiež chcela v budúcnosti vybudovať ďalší bezpečný priechod na Piešťanskej ul. pri Národnom dome Štefánikovom.

Na začiatku decembra Mesto Brezová pod Bradlom informovalo verejnosť o získanej dotácii z Envirofondu pre miestnu základnú školu vo výške 120 tisíc eur, ktorá bude použitá na modernizáciu výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom inštalácie solárnych kolektorov, zásobníkov vody, čerpadiel, potrubí, termostatických ventilov a ďalších. Po získaní 50% príspevku z Fondu na podporu športu na renováciu športového areálu vo výške 107 tisíc eur tak narástli investície do ZŠ v nasledujúcom roku na 340 tisíc eur. Mesto tiež získalo dotáciu z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny vo výške 50 000 eur, z ktorých sa vybuduje na sídlisku Dolné Lúky nové detské ihrisko.

Zdroj fotografií: Mesto Brezová pod Bradlom

Páčil sa vám tento článok? Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️