Sobotište, 7. feb. 2023 | Kométu C/2022 E3 (ZTF) nazývanú aj zelenou, či neandertálskou, môžeme ešte stále v týchto dňoch pozorovať na oblohe. Obyvatelia našej planéty ju naposledy videli pred 50-tisíc rokmi, vedci ju však objavili len vlani.

Jej najbližšia vzdialenosť k Zemi bola 1. februára (42,5 mil. km), ale pohľad voľným okom večer a v noci značne znemožňovalo žiarenie Mesiaca, ktorý mimochodom dosiahol 5. februára najmenší spln, aký sme v roku 2023 mohli vidieť. Vhodnejšie podmienky na pozorovanie preto boli v skorých ranných hodinách. Svetozár Štefeček z hvezdárne v Sobotišti vysvetľuje:

‘‘V ďalších dňoch však Mesiac vychádza neskôr a nebude rušiť pozorovanie, tak sa nezabudnite pozrieť na rozhranie Povozníka a Býka, kde sa kométa pozvoľna presúva a kde nastane 11. februára konjunkcia s Marsom. Jej jasnosť bude klesať kvôli narastajúcej vzdialenosti od Slnka i Zeme, takže v druhej polovici mesiaca ju už bez triédra alebo astronomického ďalekohľadu nenájdeme.‘‘

Zelená kométa, ktorá prechádzala 6. februára iba pol stupňa od ďalšej, menej výraznej kométy C/2022 U2 (ATLAS), Svetozár Štefeček-Hvezdáreň Sobotište.

Tieto dni sú pre sobotištskú hvezdáreň okrem kométy vzácne aj pripomenutím si výročia narodenia zakladateľa hvezdárne Ladislava Košinára (6. 2. 1929 – 27. 7. 2016), výnimočného človeka na poli astronomickom a pre obec Sobotište aj edukačnom. Ako učiteľ (neskôr riaditeľ) ZDŠ v Sobotišti sa v roku 1971-72 zaslúžil s pomocou a podporou žiakov, rodičov a ďalších nadšencov o vybudovanie hvezdárne podľa projektu architekta Gabriela Gála z Myjavy. Bol významným funkcionárom Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti, roky viedol obe organizácie aj ako riaditeľ a predseda. ,,Jeho“ amatérska hvezdáreň-pozorovateľňa bola pôvodne určená školskému vzdelávaniu, rokmi sa však stala obľúbeným miestom pre všetkých milovníkov hviezdnej oblohy. Aj vďaka tomu pomenoval astronóm Peter Kušnirák asi 3,5 km veľkú planétku objavenú v roku 1999 s minimálnou vzdialenosťou 172 mil. km od Zeme po obci Sobotište. Medzinárodná astronomická únia tento názov oficiálne odobrila v roku 2001 na 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Ako dar k 80. narodeninám Ladislava Košinára pomenovali A. Galád a A. Pravda novoobjavený asteroid číslo 16869 Košinár.

Mesiac za hradom Branč, Svetozár Štefeček-Hvezdáreň Sobotište, 2021.

Ak už nebudete mať príležitosť zelenú kométu v najbližších dňoch vidieť, nemusíte smútiť, pretože rok 2023 bude ešte na zaujímavé astronomické úkazy bohatý. Z celkovo 13 splnov sa dva vyskytnú v mesiaci august a bude sa jednať o tzv. supersplny, druhý z nich dokonca označovaný ako Modrý mesiac. 28. októbra si v našich zemepisných končinách užijeme aj čiastočné zatmenie Mesiaca a 5. mája jeho polotieňové zatmenie. 1. marca príde ku zdanlivému dotknutiu sa Venuše a Jupitera. Od júna do septembra bude krásne vidieť Mliečna dráha a spolu s ňou v polovici augusta aj výdatný meteorický roj Perseidy. Počas celého októbra a zač. novembra potom bude možné pozorovať aj Orionidy, v polovici decembra bude ideálny čas pre pozorovanie Geminíd.

Titulka: hvezdáreň Petra Štefečková /  Zdeněk „Sir“ Štorek, 1991.