Prostredníctvom Participatívneho komunitného rozpočtu, alebo skrátene aj PaKR môže byť na kopaniciach podporených množstvo zaujímavých aktivít v rámci sociálnej pomoci, životného prostredia, športu či dopravy. Veľmi dôležitú úlohu pri ich úspešnom schválení zohrávajú práve občania, ktorí môžu za jednotlivé návrhy hlasovať.

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil na financie PaKR pre rok 2022 dvesto tisíc eur. Krajskému úradu bolo doručených rekordných 112 projektov, z ktorých 108 postúpilo do fázy verejného zvažovania. Na jeden okres predstavuje alokovaná čiastka 22 tisíc eur (2 200 eur pre každý na najviac 10 projektov). Pre Myjavský a Novomestský okres sa posudzovanie návrhov uskutočnilo 25. apríla. Predkladatelia – teda osoby, združenia, obce či mestá predložili 8 projektov pre okres Myjava a 6 pre okres Nové Mesto nad Váhom s celkovou nárokovateľnou výškou podpory viac ako 30 tisíc eur.

Napriek tomu, že všetci predkladatelia so svojimi komunitnými zámermi z kopaničiarskeho regiónu na posudzovaní uspeli, potrebujú pre získane peňazí ešte posledný krok. Zásadnou podmienkou pre ich podporenie župou je totiž získať minimálne 150 SMS hlasov pre každý projekt. Jediné, čo musíte urobiť, je vybrať si projekt, ktorému chcete dať svoj hlas. Všetky projekty z okresu Myjava a Nové Mesto nad Váhom nájdete po kliknutí/ťuknutí na modré tlačidlo dole v tomto článku. Následný postup je jednoduchý. Na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja sa objaví zoznam s názvami projektov. Stačí si jeden vybrať a do prázdneho poľa vyplniť svoje telefónne číslo. Po zahlasovaní príde na mobilný telefón overovací 4-miestny kód, ktorý opíšete znova do prázdneho poľa a potvrdíte svoj hlas. Z jedného telefónneho čísla je platný iba jeden hlas. Hlasovanie bude spustené v nedeľu 15. mája a potrvá do 30. mája. SMS sú úplne bezplatné. Nezmeškajte príležitosť a hlasujte, prispejete tým k rozvoju kultúrneho a spoločenského života na kopaniciach. Zaberie to minútku a nič vás to nebude stáť.

Trenčianska župa spracovala video, kde vám celý proces hlasovania vzorne ukáže:


CHCEM HLASOVAŤ ZA PROJEKT Z OKRESU NOVÉ MESTO N/V

CHCEM HLASOVAŤ ZA PROJEKT Z OKRESU MYJAVA

ZOZNAM PROJEKTOV

V okrese Myjava môžete hlasovať pre tieto projekty:

Občianske združenie Folklórne Kopanice predložilo v okrese Myjava projekt Kopanice v kroji 2022. Cieľom je realizovať podujatie, ktoré chce prinavrátiť tradičný ľudový odev Myjavskej oblasti do života obyvateľov regiónu v kontexte mimo javiskových scén. Okrem toho aj zvýšiť povedomie o pestrosti ľudových odevov naprieč regiónom, prehĺbiť medzigeneračnú spoluprácu, ako aj viesť mládež k aktívnemu udržiavaniu a zveľaďovaniu tradičnej ľudovej kultúry regiónu.

TJ Družstevník Jablonka doručil projekt Futbalové leto v Jablonke. Jeho účelom je zlepšiť zázemie a podmienky pre futbal v obci. Okrem toho aj revitalizovať a vylepšiť podmienky pre šport či spojiť komunitu nadšencov z obce Jablonka a okolia.

S dvomi projektmi vystupuje v tomto ročníku PaKR TSK SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava. Prvý z nich, s názvom Z výšky sa dívať, chce podporiť aktívne a zmysluplné voľnočasové aktivity mladých ľudí, a to prostredníctvom nákupu dronu s kamerou, ktorý bude slúžiť na zhotovenie fotografií či videí z výšky. Cieľom druhého projektu SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava s názvom Chceme tu mať pekne je podpora aktívneho záujmu o prostredie, v ktorom trávia žiaci a pedagógovia časť dňa. Vo vonkajších priestoroch plánujú vysadiť stále zelené rastliny do veľkých kvetinových kontajnerov a následne sa o ne starať.

Dva projekty predložilo mesto Myjava. Prvý s názvom Sviatok piva má za cieľ zorganizovať podujatie, ktoré návštevníkom ponúkne atraktívnu kombináciu poctivého remeselného piva, kvalitného streetfoodu, dobrej hudby a priateľskej atmosféry. Mesto Myjava bojuje o hlasy verejnosti aj projektom O myjavský erb. Jeho účelom je usporiadanie súťažnej výstavy plastikových a papierových modelov, predstavenie krásy a príťažlivosti modelárskeho umenia širšej verejnosti a nadviazanie na niekdajšiu modelársku tradíciu v regióne.

K staronovým žiadateľom v Myjavskom okrese patrí Občianske združenie Turolúcky prameň. Vďaka projektu Stará dáma v nových šatách chcú v priestoroch prvej školy v Turej Lúke urobiť miesto na možnosti stretávania sa viacerých generácií, chcú zakúpiť stoličky a rozkladacie stoly a urobiť multifunkčné priestory.

Posledným projektom z okresu Myjava je projekt „Dni Štefánika – 24.07.2022“ z dielne Občianskeho združenia Spoločnosť M. R. Štefánika. Cieľom je organizáciou kultúrno-športovej aktivity podporiť záujem verejnosti o život a dielo M. R. Štefánika.

V okrese Nové Mesto nad Váhom sa uchádzajú o hlasy verejnosti predkladatelia týchto projektov:

Svoj projekt Skautský pretek predložila v Novomestskom okrese Západoslovenská skautská oblasť, ktorá nadväzuje na svoje predchádzajúce projekty. Predkladatelia chcú zorganizovať podujatie, v ktorom si deti a mládež zasúťažia a zmerajú sily v rôznych súťažných disciplínach.

Už tradične podal svoj projekt Novomestský región žije hokejom aj Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom. Jeho cieľom je zabezpečiť deťom podmienky pre ich rozvoj a vytvoriť vzorný športový systém a prispieť k výchove detí a mládeže pre ich komplexný rozvoj, a to nákupom hokejovej výstroje pre deti od 5 do 7 a od 8 do 10 rokov.

Novým predkladateľom v tomto ročníku PaKR TSK je mesto Stará Turá. Cieľom projektu Deti na detské ihrisko za každého počasia je sprístupniť detské ihrisko na kopaniciach v každom ročnom období, a to doplnením gumených dopadových podložiek a mobiliáru s inovatívnym prvkom.

K staronovým navrhovateľom v okrese Nové Mesto nad Váhom patrí aj Združenie sv. Petra Fouriera.  Aj tohtoročným projektom Prímestský letný tábor 2022 chceli zástupcovia združenia vytvoriť príležitosť pre zmysluplné trávenie voľného času a realizovanie aktivít, ktoré podporia zdravý rozvoj osobností mladých ľudí.

Projekt Realizácia a rozvoj outdoorových a športových voľno-časových aktivít pre deti a mládež predkladateľa NODAM – Združenie detí a mládeže chce ponúknuť všestrannú ponuku aktivít pre deti a mládež v ich voľnom čase. Okrem toho je cieľom aj podpora a rozvoj rôznych outdoorových podujatí v rámci miestnej komunity.

Zdroj informácií: www.tsk.sk

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️