Myjava, 10. mar. 2024 | Máte prirodzene zvedavé a talentované dieťa? Zaujíma sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú? Má chuť učiť sa? Čítať knihy? Vie čítať s porozumením a rozumie textom? Chce byť súčasťou dynamického, inšpirujúceho kolektívu spolužiakov?

V tom prípade je práve pre Vaše dieťa vhodné využiť možnosť ďalšieho rozvoja v 8-ročnom štúdiu v našej škole. Jeho výhodou je, že kladie väčší dôraz na učenie jazykov, ktoré dieťa v budúcnosti zužitkuje a bude lepšie pripravené nielen na štúdium na najkvalitnejších univerzitách na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Učitelia u nás pracujú s kolektívom šikovných žiakov, ktorí podnecujú tempo vyučovacej hodiny a žiaci preto dokážu rýchlo napredovať. Okrem toho, tým, že žiak urobí prijímačky na strednú školu už v 5. ročníku, môže sa bez stresu z prijímacieho konania po skončení základnej školy sústrediť na ďalšie stredoškolské štúdium. Osnovy v 1.—4.ročníku 8-ročného štúdia na gymnáziu sú úplne rovnaké ako osnovy pre 6.-9. ročník ZŠ.

Podchyťte talent svojho dieťaťa a umožnite mu rozvíjať ho na Gymnáziu Myjava – prihlášku na 8-ročné štúdium môžete podať do 20. marca 2024.

Naši žiaci tento rok získali 1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a ako jediní z Trenčianskeho kraja postup do celoštátneho kola v danej kategórii, 1. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku a ako jediní z Trenčianskeho kraja postup do celoštátneho kola v danej kategórii a 2. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

Kontaktovať nás môžete písomne cez formulár na web stránke školy www.gymy.sk, emailom na info@gymmy.tsk.sk alebo telefonicky na čísle 0915 699 479, kde Vám radi poskytneme ďalšie informácie.

Tešíme sa na nových primánov, ktorí sa stanú súčasťou kolektívu našich kreatívnych a bystrých žiakov. Tešíme sa na všetkých nových študentov našej GyMy rodiny.

Ľ. Domenová, Gymnázium Myjava.