Brezová pod Bradlom, 2. júl 2023 | V roku 2023 si Cirkevný zbor v Brezovej pripomína 150. výročie posvätenia chrámu Božieho a 130. výročie úmrtia organára Martina Šašku. Pri príležitosti významných jubileí odohral v brezovskom kostole organový koncert predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, Janko Siroma.

Zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom.

Základy súčasného evanjelického chrámu položili v roku 1868 na mieste staršieho, tolerančného kostola. Práce trvali 5 a pol roka a dnes sa stavba radí medzi najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. Interiér v klasicistickom slohu zdobí dodnes funkčný chrámový organ z roku 1834, ktorý bol prvým dielom brezovského rodáka, organárskeho majstra a národovca Martina Šašku. Ten v dobe výstavby organ rozložil a uchoval i s ďalším inventárom.

Už ako chlapec ukázal Martin Šaško  svoje nadanie a cit pre prácu s drevom v dielni svojho otca, ktorý sa takto snažil popri roľníctve niečo privyrobiť pre svoju rodinu. Po vyučení v Skalici, kde si svojimi prácami zaslúžil pozornosť majstrov a získaní skúseností v brnenskej dielni Franza Harbicha, sa vrátil domov. Oženil sa a na námestí v Brezovej založil organovú dielňu.

M. Šaško. Zdroj: Múzeum D. S. Jurkoviča, Brezová pod Bradlom.

Počas pôsobenia J. M. Hurbana na miestnej fare, našiel neskorší veliteľ slovenského povstania u Šaška priateľstvo a pomoc. V roku 1848 poskytol svoju priestornú dielňu pre odohranie divadla  Starý kompán. Toto predstavenie malo v národnom živote veľký ohlas,  bolo spúšťačom udalostí, ktoré dnes poznáme pod menom Brezovská jar. Martin Šaško sa stal jednou z hlavných osobností  tohto hnutia v regióne. Po Hurbanovom prednesení  Žiadostí slovenského národa  28. apríla 1848 na veľkom brezovskom zhromaždení, boli vzácne slovenské zástavy, odnesené 23 zástupcom okolitých obcí, ušité práve v dielni Martina Šaška. Ten bol dokonca podozrievaný, že z olova slúžiaceho na zhotovovanie organových píšťal, odlieval guľky pre povstanie. Po neúspechu dobrovoľníckych oddielov septembrovej výpravy, bol preto nútený sa skrývať na Morave.

Šaskov organ v Brezovej. Zdroj: ecav.sk

Ani v neskorších časoch však na svoje národné presvedčenie nezabudol, čo sa prejavilo podporovaním Matice slovenskej. Vrátil sa do dielne, kde pracoval so svojimi synmi Jánom a Martinom a ďalej sa venoval tvorbe organov. Svoj posledný zhotovil v roku 1883. Syn Ján zostal remeslu po otcovom boku verný až do svojej skorej smrti v roku 1884. Po tomto nešťastí sa čoskoro osemdesiatročný Martin Šaško venoval už len opravám. Druhý syn Martin pokračoval v remesle na Dolnej zemi. V novembri 1892 svoje zariadenie odpredal pokračovateľovi, vnukovi Gustávovi, ktorého rovnako priučil staviteľstvu. Martin Šaško zomrel  20. februára 1893 v rodnej Brezovej, kde je aj pochovaný.

Napriek nedostatku peňazí a z toho vyplývajúceho chudobnejšieho  výrobno-technického rozvoja, patria dnes jeho organy medzi melodicky najkrásnejšie a najlepšie diela slovenského organárstva. Krásy jeho prác môžeme obdivovať napríklad v Košariskách, na Myjave, v Skalici, v Starej Turej, Modre, Hlohovci a ďalších.

Zdroj informácií: Novinky spod Bradla, 5/2007, internet.

Titulka: Kopaničiarske noviny.