Priepasné, 16. júl 2023 | Každoročne sa duchovní z cirkevských zborov Košariská – Priepasné a Brezovej pod Bradlom stretávajú pri nešporných službách Božích v lone podbradlianskej príroby malebnej obce Priepasné.

Symbolickým miestom stretnutia s veriacimi je kopanica U Mosnáčkov, kde stojí na mieste už nejestvujúcej stodoly kamenný pomník z roku 1938. V stodole sa po roku 1733, v dobe náboženského útlaku, schádzali veriaci k tajným službám Božím. Toto vzdialené útočisko im pomohlo vyznávať v neslobodnej dobe svoju vieru dlhých 50 rokov. Pri tejto príležitosti si tak cirkevné zbory uctili a pripomenuli vytrvalosť a odhodlanosť prenasledovaných evanjelikov a tiež sa rozlúčili s deťmi končiaceho sa letného Biblického tábora.

Foto: Kopaničiarske noviny.