Brezová p/B, 5. feb. 2024 | Povianočné obdobie bývalo odjakžija vnímané ako čas radosti a veselosti. Z komôr a špajzí toho ľuďom ubúdalo akosi rýchlejšie, Známym dňom v tomto období su predovšetkým Hromnice.

Obetovanie Pána, ľudovo aj Hromnice, sú cirkevný sviatok v cezročnom období, pri ktorom sa pripomína prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. Tento rok pripadli na 2. februára. Charakterictickým pre tento deň je posväcovanie sviečok nazývaných hromničky, ale aj ďalšie ľudové zvyky.

V kresťankom poňatí je to sviatok svetla, ktorým bol sám Ježiš Kristus. Pôvod Hromníc zrejme siaha ešte do prastarého duchovna. V pohanských dobách ľudia rovnako úzko vnímali predlžujúce sa dni a prírodné zmeny, s ktorými spájali rôzne obrady a zvyky. Tie mali privodiť  ochranu úrody a plodnosť. Ľudové  pranostiky a porekadlá sú úzko späté s prírodou, počasím a jeho vplyvom na hospodárstvo. Známa je pranostika Na Hromnice o hodinu vice a ďalšie, ktoré napríklad hovoria o tom, že keď bude na Hromnice zima, skoro príde jar a zas naopak.

Hromnice sú súčasťou fašiangového obdobia, ktoré trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy, teda začiatočného dňa 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou. Ľudia sa kedysi snažili pred pôstom zabaviť a užiť si hojnosti, preto ku koncu obdobia organizovali po dedinách obchôdzky spojené s tancovaním, pýtaním klobás, slanín a podobne. Tieto dobroty potom odniesli na priadky. Význanom masiek, do ktorých sa prezliekali, bolo nie len zabaviť sa, ale zmiasť a odstrasiť duchov tmy a zimy, ktorá pomaly odchádza ale tiež privolať jar, teda čas znovuzrodenia prírody. Pochovávanie basy na Popolcovú stredu symbolizovalo utíchnutie zábavy a od toho momentu mal človek rozjímať, postiť sa v očakávaní veľkonočných sviatkov. Dnes organizujú obchôdzky predovšetkým ľudové skupiny a folklórne súbory.

Keďže tento rok pripadá Popolcová streda na 14. februára, fašiangové obdobie teraz vrcholí a práve v posledných dňoch bývali veselice na dennom poriadku. Folklórna skupina Kýčer dodrží tradíciu a toto radostné obdobie si na Turej Lúke užijú až v podvečer posledného fašiangového dňa. Na fašiangy sa už tešia i v Bzinciach pod Javorinou. K sprevodu masiek sa v sobotu 10. februára pridá i pochovávanie basy. Na Brezovej začnú už v sobotu ráno s ukážkou tradičnej zabíjačky. Folklórny súbor Brezová  si okrem školičky tanca pripravail i spoločnú aktivitu – vyrobia slameného panáka, jednu z tradičných ľudových masiek. Užite si jedny z najradostnejších podujatí v kultúrnom roku na kopaniciach spolu s nimi.

Titulka: FS Brezová, Kopaničiarske noviny.