Lubina, Stará Turá, 13. feb. 2024 | Od pondelka 12. do piatka 18. februára prebieha na celom Slovensku kampaň Národný týždeň manžestva. Ide o týždennú iniciatívu, ktorej cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

Kampaň vytvára priestor pre pripomenutie si, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Kampaň sa snaží v médiách a u verejnosti vzbudiť záujem o tému zdravého manželstva a spolupracuje s viacerými subjektmi, ktoré organinizujú počas týždňa rôzne večery, prednášky a príležitosti.

Keďže je február a človek v zimných mesiacoch prirodzene čelí menšiemu prísunu rôznych vitanímov, kampaň sa témami zameriava na manželstvo, ktoré v prenesenom významne tiež potrebuje svoje dôležité vitamíny, aby vzťah fungoval.

Do iniciatívy za zapojil Evanjelický cirkevský zbor v Lubine, ktorý v stredu 14. feb. zorganizuje pre manželské páry stretnutie v Zborovom dome. ECAV Stará Turá v spolupráci s Občianskym združením SLUHA pripravili trojdenný zážitkový program – prednášku so vzťahovou poradkyňou Věrou Tepličkovou, večer pri rozhovoroch a zábáve na bowlingu a v nedeľu 18. feb. od 9.30 hod. v kostole na Službách Božích zameraných na vzťahy v rodinách požehnajú manželským párom.

Zdroj: Národný týždeň manželstva – ntm.sk

Titulka: Kopaničiarske noviny.