Cestu II/581, alebo aj hlavný ťah kopaničiarskeho regiónu medzi Myjavou a Novým Mestom nad Váhom začal Trenčiansky samosprávny kraj s pomocou prostriedkov z EÚ rekonštruovať v roku 2020. Práce pokračovali aj v roku 2021 druhou etapou a po zime budú znova obnovené. Celkovo by malo byť v šiestich etapách rozdelených tak, aby bola zabezpečená dopravná obslužnosť, rekonštruovaných viac ako 24 km cesty.

“Nie je možné realizovať takú náročnú rekonštrukciu na ceste, pre ktorú neexistuje relevantná náhradná či obchádzková trasa. Postupne sa realizujú úseky, ktoré vykazujú najvyšší stupeň potreby rekonštrukcie, pričom nejde len o stav asfaltovej vrstvy, ale najmä o stav konštrukčných vrstiev vozovky a stav súvisiacich objektov ako mosty či zárubné múry “ – informuje hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

V prvej etape v roku 2020 bol rekonštruovaný 1,2 km dlhý úsek za Starou Turou v lokalite Palčekovo. Hoci bol daný úsek spomedzi všetkých najkratší, podľa slov predsedu TSK Jaroslava Bašku bol mimoriadne náročný. V druhej etape bol predmetom opravy úsek s dĺžkou 4,6 km od obce Hrašné smerom na Myjavu a jeho zhotoviteľom je spoločnosť Skanska SK. Poslednými prácami na jeseň 2021 bolo odkopávanie a čistenie odtokových kanálov a opravy priepustov. Súčasný stav úseku samozrejme nie je konečný a v prácach sa bude po zime pokračovať.

Odstávku je potrebné dodržať kvôli technologickým postupom, ale aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky v zimnom období, kedy je mimoriadne nebezpečné viesť dopravu v polovičnom profile. Po nej budú položené potrebné vrstvy asfaltu a dokončené všetky súvisiace práce vrátane nového dopravného značenia a bezpečnostných prvkov. Práce na rekonštrukcii majú byť ukončené v máji 2022.“

Trenčianska župa plánuje realizáciu ďalších štyroch etáp, vzhľadom na finančnú náročnosť však bude žiadať o príspevky z eurofondov. Súbežne prebieha prostredníctvom verejného obstarávania hľadanie zhotoviteľov úsekov.

Všetky úseky, ktoré budú rekonštruované z príspevkov z eurofondov, budú realizované obdobne ako aktuálny úsek. Pôjde o komplexnú rekonštrukciu vrstiev vozovky vrátane súvisiacich objektov.

Tretia a štvrtá etapa by mala nadväzovať na prvú a rekonštruovať by sa mali dva úseky v katastrálnom území obce Bzince pod Javorinou v celkovej dĺžke asi 6 km. Súčasťou rekonštrukcie budú aj tri mosty a zárubné múry. V piatej etape sa opraví cesta cez Turú Lúku a v šiestej úsek cez mesto Stará Turá.

V. etapa v celkovej dĺžke 3,8 km je úsek nadväzujúci na súčasnú rekonštrukciu, ktorý bude pokračovať  cez intravilán mesta Myjava až po označenie konca mesta Myjava, v smere na Senicu. Súčasťou rekonštrukcie úseku je aj jeden mostný objekt. VI. etapa v celkovej dĺžke 4,02 km v katastri obce Lubina a mesta Stará Turá nadväzuje na prvú realizovanú etapu v smere do Myjavy a prechádza intravilánom mesta Stará Turá, končí v časti Nad Dubníkmi.“ – doplnila L. Kukučková

Celkové náklady na opravované úseky sú vo výške takmer 29,4 mil eur. Zostávajúci úsek v dĺžke 4,36 km bude riešený v rámci súvislých opráv, ktoré každoročne realizuje Správa ciest TSK.

Zdroj titulnej fotografie: FB Jaroslav Baška

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️