Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil 15. júna na svojej webstránke oznámenie o možnosti pripomienkovania nového rámcového návrhu cestovného poriadku železničnej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., pre roky 2022/2023.

V prípade návrhu grafikonu kopaničiarskej železničnej trate č. 121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou bol zverejnený cestovný poriadok, v ktorom úplne absentuje doprava od Myjavy až do Velkej nad Veličkou. Pod grafikonom sa však objavila poznámka, že ,,rozsah a systém dopravnej obsluhy na traťovom úseku Myjava – Vrbovce je v procese riešenia technického a finančného zabezpečenia‘‘.

Téma obmedzovania a rušenia vlakov zásadne rezonovala spoločnosťou počas júna. V rámci plánu dopravnej obsluhy minister dopravy Andrej Doležal podotkol, že ,,ZSSK na tento rok potrebuje 354 miliónov eur, nakoniec dostali len 330 miliónov. 24 teda chýba a reálne hrozí, že budú musieť zrušiť možno až tretinu vlakov.‘‘ Rezorty sa napokon aj napriek nie zrovna najlepším vzťahom dohodli na dofinancovaní, údajne bez nutnosti obmedzovania spojov.  Skutočne však budú zachované v plnom rozsahu?

Dnes je 13. júla, dva týždne po termíne ukončenia pripomienkovania a ešte stále nie je zrejmé, či budú z Myjavy do Vrboviec a na Moravu vlakové spoje zachované. Dotknuté samosprávy preto podnikli spoločné kroky k tomu, aby sa jasne vyjadrili k udržaniu osobnej železničnej dopravy na kopaniciach.

,,Ostávajú len dohady a neistota. Máme sa snáď spoľahnúť na to, že na danom traťovom úseku budú osobné vlaky jazdiť naďalej? Keďže sa v tomto štáte čím ďalej, tým viac nedá spoliehať na nič, rozhodli sme sa jednať. Týmto chceme dať najavo, že žiadame o zachovanie osobnej vlakovej dopravy v úseku Myjava – Vrbovce v plnom rozsahu ako v GVD 2021/2022,‘‘ uvádza vo vyjadrení Viliam Matuška, správca Železničného múzea v Starej Turej.

Ďalej informuje, že vo Vrbovciach prebehlo stretnutie starostov a primátorov dotknutých samospráv, ich zástupcov, zamestnancov ŽSR a ďalších zainteresovaných, ktorého výsledkom bola písomná žiadosť o zachovanie osobnej vlakovej dopravy v pohraničnom regióne, adresovaná Min. dopravy a výstavby, Ministerstvu financií, Železničnej spoločnosti Slovensko a Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Zároveň pripravujú petíciu pre zachovanie osobných vlakov na danom úseku.

,,Región, ktorý je už dnes ťažko dostupný utrpí ďalšiu ranu. Nehovoriac o ukončení medzinárodného spojenia. Čas beží a ak sa nenájde riešenie, cez Myjavu sa na Moravu nedostaneme. Tušia kompetentní, aké sú potreby obyvateľstva v regióne? Hľadajme riešenia ako sa veci robiť dajú, nie dôvody prečo to nejde. Verím, že našu spoločnú iniciatívu podporíte.‘‘ dopĺňa Viliam Matuška.

Železnica je stále využívaná aj nákladnou dopravou. Zdroj fotografie: FB Myjavská štreka

,,Už sme tu v minulosti takéto boje za zachovanie železničnej dopravy v regióne mali a je smutné, že namiesto jej zveľaďovania – zvlášť v dobe, keď sa kladie dôraz na ekológiu a využívanie hromadnej dopravy, sa musíme opäť snažiť o jej záchranu.‘‘ komentuje situáciu samospráva mesta Myjava.

Situáciu budeme sledovať a v prípade zverejnenia petície ju mediálne podporíme.

Zdroj titulnej fotografie: FB Myjavská štreka. Informácie: FB Železničné múzeum Stará Turá

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY