Vaďovce, 20. jún 2024 | Vaďovce v roku 2024 ožívajú významnými podujatiami v rámci kultúrneho roka pri príležitosti 600. výročia založenia miestneho kostola. Obec sa stane dejiskom organového festivalu a stredovekého tábora,  do kostola prinesú i sväté relikvie.

,,600 rokov kostola musíme osláviť, pretože je to veľké, vzácne a posvätné jubileum. Neviem evšak, kým a kedy bol kostol vysvätený. Nemôžeme teda oslavovať dátum vysviacky kostola, ako sa to robí  v cirkvi. Preto sme si osvojili myšlienku, že budeme oslavovať celý 600. rok založenia kostola.‘‘ Povedal farár Irenej Ciutii z Farnosti Hrachovište, ktorý stojí za jednou z prvých aktivít v rámci osláv. Výstavu detských výtvarných prác v miestnom kultúrnom dome zorganizoval vďaka vedeniu základnej školy vo Vaďovciach.

,,Chceli sme pripraviť niečo výnimočné, pretože naša škola je taká jedna veľká rodina, ktorá sa do podobných aktivít v obci rada zapája. Táto výstava je vyjadrením nášho rešpektu a úcty ku kultúrnym hodnotám a zároveň sme chceli poukázať na talent detí.‘‘ Vysvetlila kurátoka výstavy, riaditeľka ZŠ vo Vaďovciach, Ľubica Nguyenová Anhová.

Založenie kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach  dokladá darovacia listina dediča čachtického panstva Ctibora II., ktorá odkazuje  na 10. júl. 1424. Kostol pôvodne niesol meno svätcov a pustovníkov Svorada-Ondreja a Benedikta. Najskôr slúžil ako filiálna kaplnka pre čachtickú farnosť, neskôr v 16. storočí sa oddelil a slúžil pre ďalšie obce v novotvoriacom sa kopaničiarskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci siaha do konca 14. storočia, ale pravdepodobne prvé osídlenie vznikalo kontinuálne už skôr a súvisí práve so vznikom Čachtického hradu. V deň založenia kostola, 10. júla 2024, sa v obci uskutoční Omša za všetkých dobrodincov.

Kollárovci a Ich hostia na Myjave | Bohatý kultúrny program už 19. 7. 2024 
VSTUPENKY V PREDPREDAJI NA topvstupenky.sk

Obrovský význam cirkevných dejín a 600-ročnice kostola v kontexte regionálnom i radregionálnom umocňuje zaradenie Vaďoviec medzi vybrané miesta 33. ročníka festivalu medzinárodného významu s názvom Slovenské historické organy. Pri tejto príležitosti príde 13. júla do vaďovského kostola odohrať koncert skúsený klavirista a súčasný riaditeľ Pražského konzervatória, Petr Čech.

Príznačnou súčasťou vnútra kostola je starobylý vaďovský organ. Zhotoviteľom 300-ročného pozitívu bol známy uznávaný  majster Martin Zorkovský. V uplynulom období prešiel dôkladnou opravou a slávnostným posvätením. Dôležitosť tejto zreštaurovanej pamiatky podčiarkla účasť v prestížnej  ankete Fénix – kultúrna  pamiatka roka 2024,  v ktorej každoročne oceňujú tie najvýznamnejšie a najkrajšie zreštaurované pamiatky a diela na Slovensku. Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Hrachovište, bola za precízne reštaurovanie nástrojovej aj architektonickej časti pamiatky a ukážkovú profesijnú kooperáciu,  s prinavrátením jedinečnej historickej podoby a zvuku nástroja, udelená cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky a finančná odmena generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

,,V minulosti sme počas rekonštrukcie budovy úradu získali z VÚB banky v rámci zamestnaneckého projektu podporu okolo 6 000 eur na reštauráciu organu. Pán farár vtedy povedal, že keď už sme začali, musíme v tom pokračovať, takže sme to 12 rokov dávali do poriadku z toho, kto nám čo dal a čo sa získalo, darovali a pomohli predovšetkým ľudia a v posledných rokoch nás podporilo aj miniterstvo kultúry. Prišli sem  rôzni umelci-odborníci, vďaka ktorým je dnes organ v peknom stave, zreštaurovali ho a pritom odhalili viacerá nápisy i ďalšie zaujímavosti,, približuje dlhú prácu pri záchrane kultúrnej pamiatky starostka Alžbeta Tuková.

14. júla čaká obec Omša za rod Ctiborovcov a slávnostné defilé poľských rytierov v dobovom odeve s odovzdaním zakladacej listiny do rúk starostky. V okolí vaďovského kostola to počas slávnostnej nedele bude žiť stredovekým táborom s rôznymi aktivitami aj ochutnávkou stredovekých jedál.

Vo Vaďovciach rovnako očakávajú 17. júla príchod nitrianskeho biskupa s relikviami sv. Svorada a Benedikta, so slávnostnou procesiou odnesenia týchto posvätných predmetov do kostola.

,,Ľudia stavali kostolík, aby mali príbytok Boží a aby mali kde sa schádzať a spínať ruky k modlitbe. Prešlo 600 rokov a dúfam, že toto bude naďalej živým miestom, kde sa budeme stretať a s pánom Bohom.‘‘ Doplnil Irenej Ciutti.