Detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy vedie deti k zdokonaľovaniu talentu v ľudových tancoch a speve a tým aj buduje vzťah k tradíciám, ktoré sú tak charakteristické a doposiaľ neodmysliteľne späté s okolitým krajom a životom ľudí. Aj vďaka práci, ochote a starostlivosti lektorov a učiteľov, ktorí svoje poznatky za 50 rokov jestvovania súboru odovzdali celým dekádam žiakov, sa veľkou mierou podieľa na uchovávaní ľudového folklórneho pokladu kopaníc.

Súbor s asi 150 členmi vzorne reprezentuje Myjavu v domovine i na medzinárodných vystúpeniach s množstvom kolektívnych a individuálnych úspechov. Posledným z nich bolo účinkovanie na celoslovenskej súťaži Šaffova ostroha 2022 v Dlhom Klčove, kde v kategóri C a D získali 2 zlaté pásma a 2 špeciálne ceny za vynikajúcu tanečnú interpretáciu Šimon Orgoník, Kristína Konečná, Juraj Blažek a Nikol Sládková.

Úspešní kopaničiari na Šaffovej ostrohe, foto: DFS Kopaničiarik

Aj týchto, už v mladom veku skvelých tanečníkov, budete môcť vidieť v programe pri príležitosti 50. výročia detského folklórneho súboru  pod názvom „Zrodel sa tanečník“. Viac o slávnostnom podujatí informuje DFS:

Komponovaný program detského folklórneho súboru prezentuje tradície jednotlivých častí myjavského regiónu a susediacich regiónov prostredníctvom tanečných, hudobno-spevných a herných prejavov. Témou programu je detstvo a dospievanie, ako aj jeho rôzne podoby v minulosti a dnes. Obdobie dospievania je zavŕšené regrútskou tematikou, ktorá upozorňuje na príliš aktuálnu tému vojny v dnešnej dobe. Zároveň program pojednáva prostredníctvom choreografií, hudobno-spevných výstupov, detských a tanečných hier o zrode tanečníka, ktorý sa postupne vyvíja od hrajúceho sa dieťaťa až po tanečnú osobnosť.

Hoci deti, ktoré v súbore tancovali, hrali a spievali počas päťdesiatich rokov postupne dospeli, detský folklórny súbor Kopaničiarik ostal stále mladý, keďže v ňom už dnes pôsobia aj deti jeho detí.

Príďte s Kopaničiarikom osláviť 50. výročie založenia súboru v dňoch 9.6.2022 o 18.00h a 10.6.2022 o 18.00h v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.  Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici KD Samka Dudíka alebo na http://www.kultura.myjava.sk/.

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY