Stará Turá, 23. jún 2023 | V sobotu 10. júna sa v Starej Turej uskutočnil Deň detí, s prívlastkom Ďeťom bez rozdielu. Spoločným cieľom bol čas strávený s deťmi, bez ohľadu na ich zdravotný stav a hendikep.

Druhý ročník podujatia vznikol kooperáciou Asociácie MedicSam v súčinnosti s MedicSam Centrom, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Stará Turá, Karpatskej nadácie a UNICEF-u.

Špecializované rehabilitačné centrum MedicSam v Starej Turej pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré majú rôzne genetické poruchy, syndrómy a oneskorený vývoj. Organizácia podporuje rodiny pri operačných zákrokoch, terapiách a rehabilitáciách. Jeho zakladateľmi sú Jana Lukáčová s manželom Dušanom Lukáčom, pre ktorých impulzom bola potreba vytvoriť a poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť svojmu zdravotne postihnutému synčekovi, ktorý sa narodil so vzácnou diagnózou poruchy vývoja.

,,Počas dva a pol ročného fungovania MedicSamu sme radi, že pomáha nie len jemu, ale i ostatným deťom. Snažíme sa vytvárať komunitný priestor pre rodiny a tieto terapie poskytujeme aj iným,“ povedala autorka projektu MedicSam, Jana Lukáčová.

Pod dohľadom tímu špecializovaných pracovníkov, poradcov, fyzioterapeutov a pedagógov, v centre deti absolvujú individuálne rehabilitačné, špeciálno-pedagogické, logopedické a doplnkové terapie.

Osvetu v oblasti možností pomoci a poradenstva pre deti a rodičov, sa snažia šíriť aj cez aktivity a programy. Ich spoločným menovateľom je začleňovanie detí do spoločnosti, poukázanie a pochopenie ich potrieb a diagnóz u ostatných.

,,Podujatí ku Dňu detí je v okolí každým rokom viac a viac. Nikto ale priamo neorganizuje aj také, ktoré si môžu naplno užiť aj deti s hendikepmi, pre ktoré napríklad skákacie hrady a podobné atrakcie nemusia byť vhodné. Preto sme sa rozhodli urobiť podujatie, ktorým sme chceli začleniť aj tieto znevýhodnené deti. Tomu sú uspôsobené aktivity. Máme tu canisterapiu so psíkmi, muzikoterapiu, máme tu Vnímajkov, ktorí poukazujú na inklúziu a inakosť. Deti sa od malička v rámci školy i takýchto aktivít učia vychádzať a komunikovať s inými, ktoré sú tým, že majú vozíček, alebo sú nejakým spôsobom znevýhodnené, vyčlenené zo spoločnosti.“

Bohatý, sedemhodinový program s tombolou, počas doby konania Staroturianskeho jarmoku, tvorili viacerí hudobníci a zabávači – Dúhalka, Tom a Elo, Divadlo Severka, Theatre Fortissimo, či Aerobik Stará Turá.

,,Oslovili sme interpretov, ktorí robia divadelné predstavenia a interaktívne sa snažia s deťmi pracovať. Vnímajkovia so Slávkou Tkáčovou urobili projekt Usmej sa na svet, čo je vlastne aj taká naša hymna. Prostredníctvom postavičiek Vnímajkov rozprávajú o deťoch, ktoré sa líšia od ostatných, aby ich mohli ostatné deti lepšie spoznať.‘‘

V rámci grantového projektu Spolu pre deti, pripravuje MedicSam aj ďalšie akcie a okrem toho rozširuje aj ponuku rehabilitačných služieb – najnovšie napríklad kraniosakrálnu terapiu pod vedením skúseného terapeuta, Petra Šterna. Všetko v rodinnom prostredí, ktoré najlepšie pôsobí na deti, prispieva k tvorbe komunity, kde si môžu nájsť nových kamarátov a zároveň je o ne zdravotne postarané.

Foto: Kopaničiarske noviny.