Autor článku: RNDr. Svetozár Štefeček, Hvezdáreň Sobotište

Začiatok jari je vo hvezdárskych kruhoch spojený s podujatím Deň astronómie, počas ktorého sa tajomstvá vesmíru snažíme odhaliť i pre laickú verejnosť. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme ho ostatné dva roky realizovali online a tak sme sa potešili, že sa so svojimi priaznivcami uvidíme konečne naživo.

Oproti minulosti bol však tento ročník podujatia výnimočný aj tým, že sme ho organizovali spolu s našimi partnermi z južnej Moravy ako súčasť projektu „Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómií v prihraničnom regióne“. Projekt realizujú Obec Sobotište a Hvězdárna Veselí nad Moravou už od februára tohto roku a po stretnutiach realizačných tímov išlo o prvú hromadnú akciu.

Skupina nadšencov združených v Miestnej organizácii Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti už od piatkového poobedia intenzívne pripravovala miestny Dom kultúry na privítanie hostí. Okrem inštalácie projekčnej techniky a ozvučenia sme si dali záležať i na estetickej úprave malej sály, kde sa podávalo občerstvenie a neskôr i výdatná večera. Tejto nemenej dôležitej stránky akcie ako i moderovania podujatia sa úspešne zhostila Bc. Petra Štefečková.

V sobotu 23. apríla 2022 o 17.00 hod. sa Dom kultúry v Sobotišti zaplnil vyše 80-timi poslucháčmi a tak sa mohol začať maratón prednášok. Ako prvý vystúpil riaditeľ Hvezdárne vo Veselí nad Moravou, dlhoročný spolupracovník Astronomického ústavu Akadémie vied ČR pri výskume meteorov Lubomír Kazík. Porozprával nám o „padajúcich hviezdach“ a ukázal i snímky meteorov získaných širokouhlou kamerou v ich observatóriu. Vystriedala ho naša členka, poslucháčka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave Martina Sabová. Jej témou bolo meranie vzdialeností vo vesmíre. Ďalším v poradí bol najmladší prednášajúci, žiak 9. ročníka ZŠ v Sobotišti Marek Baňárek. Svojej témy – vesmírneho ďalekohľadu známeho pod skratkou JWST sa zhostil naozaj výborne a už teraz sa tešíme na nové objavy tejto vlajkovej lode astronómie 21. storočia.

Po občerstvovacej prestávke prišla na rad naša úspešná medailistka z astronomických súťaží Bc. Jana Švrčková, v súčasnosti poslucháčka magisterského štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte KU v Prahe. Vo svojej prezentácii sa zamerala na exoplanéty, ktorých v našej Galaxii poznáme už vyše 5000. O bdelosť všetkých účastníkov sa svojim temperamentným vystúpením zameraným na Slnko a terestrické planéty postaral Mgr. Robert Polloczek, spolupracovník Hvezdárne vo Veselí nad Moravou a predtým i hvezdární v Brne a Ždániciach. Vystriedal ho Matúš Nečas, poslucháč Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, predstavil projekt Artemis – nové cesty k Mesiacu.

Po vynikajúcej večeri, ktorú pre nás nachystala miestna reštaurácia „Matulúv dvúr“, zaznela ešte jedna prednáška – RNDr. Svetozár Štefeček, predseda združenia, ju venoval zaujímavým úkazom na jarnej hviezdnej oblohe.

Na záver podujatia sme sa presunuli do areálu ZŠ v Sobotišti, kde sme našim kolegom z Moravy i ostatným vytrvalcom ukázali vybavenie hvezdárne. Už teraz sa však tešíme na ďalšiu akciu – stretneme sa v sobotu 25. júna 2022 za riekou Moravou.

Autor článku: RNDr. Svetozár Štefeček, Hvezdáreň Sobotište

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️