momentka zo zápasu Lubina -Hrašné

Dedinský futbal zažil na Slovensku aj lepšie časy. Nie, že by boli obzvlášť výnimočné, ale v porovnaní s dneškom sa to tak javí. Športové kluby na dedinách často prežívajú len kvôli zopár nadšencom, ktorí sa mu venujú dlhé roky a snažia sa okolo seba v rámci možností poskladať kolektív ktorý by obce reprezentoval a dal možnosť ľuďom aspoň nejakého športového vyžitia.

Niektoré kluby získavajú podporu od obce, možno od pár sponzorov, no väčšinou to býva akurát na pokrytie bežných výdavkov, ako cesta na zápas, alebo kúpa lopty na tréning. Jednoducho malé kluby prežívajú z mála. Futbal býva najobvyklejším a často jediným pravidelným športovým podujatím vo väčšine obcí. V sezóne 2020/2021, keď sa zastavili súťaže kvôli pandémii hrozil mnohým klubom zánik a ak nie, minimálne sa ich situácia dotkla finančne.

Dňa 14. septembra vydal SFZ manuál s pokynmi a odporúčaniami platný aj pre hranie nižších ligových futbalových súťaží. Vychádza z opatrení, ktoré definuje Covid automat pre šport. Manuály a opatrenia sú však  jedna vec, realita dedinského  futbalu druhá.

Okres Myjava je momentálne červený v prvom stupni varovania. Od 4. októbra k nemu pribudne aj okres Nové Mesto nad Váhom. Podľa Covid automatu v červenej farbe nie je umožnené vpúšťať na zápasy divákov, ktorí nie sú testovaní alebo očkovaní. Niektoré štadióny však nemajú dostatočné zabezpečenie a oplotenie areálu, respektíve je ťažké odsledovať všetkých, ktorí majú prístup na futbalové štadióny. Navyše divákov treba zapisovať do povinného zoznamu účastníkov. Ako v takýchto prípadoch majú kluby postupovať a čo majú zabezpečiť?

Dostali sme odpoveď z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Je plne v kompetencií organizátora, akým spôsobom zabezpečí dodržiavanie hygienických opatrení vyplývajúcich z vyhlášky ÚVZ SR. Každé športovisko má inú stavebnú dispozíciu, preto nie je možné vytvoriť všeobecný manuál na aplikáciu hygienických opatrení v praxi.

Z toho vyplýva, že obmedziť ľuďom sledovať futbal a byť na štadióne (aj neočkovaným a netestovaným) sa v praxi podľa návodu celkom nedá. Na jazyku visí otázka pre koho sa futbal hrá, ak nie pre divákov a či majú takéto divácke opatrenia aplikované aj na tú najmenšiu dedinu s návštevnosťou zopár desiatok divákov na zápas význam.

Podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, je organizátor hromadného podujatia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia príslušné potvrdenie.

V režime OTP je možnosť obsadenia 25% kapacity štadióna a ak nie je stanovený kapacitný limit, maximálne do 150 osôb, v bordovej farbe do 50 osôb.  Takéto kategorizovanie je v praxi neprimerané na podmienky dedinského futbalu.  V manuáli vyplývajúcom z Covid automatu  sú popísané odporúčania, ktoré je dobré plniť pre minimalizovanie rizika nákazy, ale pokiaľ nemá Úrad verejného zdravotníctva v každej obci futbalového špeha alebo agenta, dodržiavať sa to z väčšej časti jednoducho nebude.

Hráči od 12 rokov musia byť zaočkovaní alebo otestovaní. Testovanie však nie je zadarmo a tak si môže človek vybrať. Zaočkovať sa, zaplatiť, alebo nehrať, respektíve človek na výber nemá ak hrať chce. Okrem toho, že takéto rozdelenie vyvoláva nechuť u neočkovaných ďalej pokračovať v športe to amatérskych futbalistov finančne zaťažuje.

Je pochopiteľné, že SFZ vydal usmernenie a logicky podporuje očkovanie, aby sa situácia čo najmenej dotkla fungovania športových súťaží a mohla sa bez problému dohrať jesenná časť. Zmyslom tohto článku však bolo poukázať na opatrenia, ktoré sa v prípade podujatí dodržujú len tak naoko, pretože aplikácia opatrení sa nestretáva s pochopením a možnosťami organizátorov dedinského futbalu. Pred sebou máme jeseň  a vrchol tretej vlny. Na(ne)šťastie sa jesenná futbalová časť chýli ku koncu a tak možno kluby len o vlások uniknú nutnosti prerušiť súťaže. To, čo bude na jar, je teraz na míle vzdialené.

Projekt Kopaničiarske noviny nie je financovaných z verejných zdrojov a jeho prežitie závisí na Vás, čitateľoch a nadšencoch, ktorí môžu prostredníctvom služby PayPal jednoducho a bezpečne prispieť na jeho činnosť. Za každý i ten najmenší finančný príspevok nesmierne ďakujeme! Podporiť nás môžete aj odberom na Youtube, sledovaním na Instagrame alebo kliknutím na Páči sa mi to na Facebooku.