Myjava, 21. feb. 2024 | Centrum tradičnej kultúry v Myjave si pre nadšencov tradičných remesiel pripravilo ďalší z kurzov, tentoraz zameraný na drotárstvo.

Obraz drotára s krošňou na chrbte a s učňom je obrazom z čias minulých. V súčasnosti sa skôr približujeme k umeleckému remeslu a výtvarnému prejavu. Vitajte teda vo svete drôtu, v spleti rôznych kriviek, špirál, oblúkov a nespočetnom množstve motívov z drôtu.

Kurz drotárstva pre začiatočníkov pod záštitou CTK Myjava bude viesť skúsená drotárska majsterka, pani Andrea Ertlová. Drotárstvu sa začala venovať profesionálne od roku 2018 vytváraním vlastného sortimentu anjelov, srdiečok, výrobkov s rôznym spôsobom vypletania.

Kurz sa bude konať 13. apríla 2024  od 9.00 do 13.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Poplatok za použitý materiál a kurz je 10 € a výrobok zostáva účastníkom kurzu.

V prípade záujmu o kurz sa môžu záujemci hlásiť v Centre tradičnej kultúry, Partizánska 290/17,  907 01 Myjava, telefonicky 034/621 3252, 0918 968 706 alebo e-mailom eva.cmelova@ctkmyjava.sk. Maximálny počet účastníkov na kurz je osem osôb, prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do konca marca.

Titulka: CTK Myjava.

Zdroj: CTK Myjava, OvZP TSK.