Prašník, 24. aug. 2023 | Vyhrnuli si rukávy a pustili sa do práce pre spoločnú vec. Obyvatelia Prašníka sa snažia zachrániť roky chátrajúci areál amfiteátra pri Pustej Vsi, ktorý býva dejiskom krajských osláv výročí Slovenského národného povstania.

Motyky, hrable, metly,  lopaty, krovinorez, či miešačka. Asi tridsiatka Prašníčanov za slnečného počasia v sobotu 12. augusta uprednostnila miesto oddychu a domácich prác spoločnú akciu s názvom Zachráňme amfiteáter. Jej iniciátorom bol starosta obce Milan Mozolák, ktorý sa už rovnako, ako ďalší občania, nemohli na postupne sa rozpadajúcu stavbu pozerať.

,,Robili sme údržbárske záchranné práce, aby nám vlastne ten amfiteáter nespadol na hlavu. Z jednej strany bol úplne spadnutý múr, ktorý sme opravili vrátane fasády. Ďalej sa upratovalo, opravili sa miesta na sedenie a čistilo sa okolie. Na obci máme dvoch zamestnancov,  ktorí nemajú šancu takéto práce stíhať. S kosením nám veľmi pomáha družstvo. Spravili, sme čo sme chceli, aj niečo navyše, takže ja som spokojný a zúčastneným patrí veľká vďaka,‘‘ konštatoval starosta Prašníka. Napriek tomu, že amfiteáter stojí  sa svojom mieste už takmer polstoročie, dôvod jeho stavu je priam bizarný. Na papieri totiž neexistuje, nikto ho nevlastní a nie je katastrálne zameraný.

,,Amfiteáter  vôbec nebol zakreslený v katastri nehnuteľností a pozemky pod ním vlastnia súkromní majitelia. Jediné informácie, ktoré som o ňom v archívoch našiel boli, že v 73. roku bolo vydané stavebné povolenie a o rok neskôr sa začal stavať. Všetci hovoria, že v roku 1974 sa aj postavil. Ten dátum si dobre pamätám, lebo aj ja som sa v tom roku narodil. Tým, že vieme vydokladovať jeho výstavbu pred rokom 1976, sa môžeme snažiť konkrétne budovu amfiteátra získať do vlastníctva. Preto sme ho dali zamerať, aby mal riadne popisné číslo a aby bol vo vlastníctve obce. Potom sa budeme môcť pokúsiť na opravu čerpať nejakú dotáciu. V MAS Kopaničiarsky región máme financie, za ktoré by sme radi urobili novú strechu.‘‘

Obec Prašník si ešte ako súčasť Vrbového počas vojny prešla búrlivým obdobím. Dedina leží na strategickej bráne do Malých Karpát a to si uvedomovali aj Nemci, ktorí v okolí obce postavili viacero opevnení a zátarás. Blízka Pustá Ves sa pre svoju polohu v horách naopak stala dôležitou križovatkou  pre partizánske a sovietske skupiny, pričom okrem mapovania získavali dôležité informácie, ktoré im pomáhali pri organizovaní ďalších akcií. Partizáni tiež vykonali niekoľko prepadov, ktoré sťažili nepriateľom pohyb a spôsobili straty na životoch. Okolie i miestne obyvateľstvo poskytovalo vojakom ochranu a podporu, za čo sa Nemci po potlačení SNP na sklonku vojny mstili. Za ich hrdinstvo a na počesť  padlých v boji, boli vybudované v Lopušnej a v Dvoloch pamätníky SNP. Činnou tu bola najmä partizánska skupina Jána Reptu, ktorá zostala v miestnych horách aktívna až do konca vojny a na československé pomery bolo ich výnimočným počinom oslobodenie mesta Brezová pod Bradlom. Aj vďaka týmto dôležitým udalostiam  v obci vyrástol amfiteáter, na ktorom sa každoročne konajú celokrajské oslavy SNP.

,,Na budúci rok bude mať amfiteáter 50 rokov a zároveň bude 80. výročie SNP, takže by som bol  veľmi rád, keby sa nám naša snaha podarila a radi by sme ho využívali nielen pri tomto výročí, ale aj počas ďalších akcií, napríklad pre letné kino,‘‘ dodal M. Mozolák. Partizánske časy ostali u ľudí v kopaničiarskom kraji hlboko zakorenené a inak tomu nie je ani v prípade Prašníka. Jedným z príkladov je Klub vojenskej histórie, ktorý, pomenovali po obci najmä pre jej vojnovú históriu, ale i preto, lebo obec vytvorila podmienky pre organizovanie rekonštrukcie bojov. Krajské oslavy, ktoré budú v Prašníku prebiehať v nedeľu  27. augusta, sa preto ani tento rok nezaobídu bez efektnej a divácky atraktívnej vojenskej parády. Obec Prašník, mesto Vrbové, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Trnavský samosprávny kraj, vás ako organizátori na 79. Krajské oslavy SNP v Prašníku srdečne pozývajú.

Video: Rekonštrukcia boja – KVH Prašník 2022

Titulka: FB Prašník aktuálne.