Bzince pod Javorinou, 18. jan. 2023 | Centrum sociálnych služieb Javorina v Bzinciach pod Javorinou prešlo rekonštrukciou zastrešenia.

Na zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa za 26 rokov podpísal zub času. Budova potrebovala vyriešiť najmä problém so zatekaním, a to položením novej strešnej krytiny. Okrem nej boli vymenené strešné okná, inštalované nové výlezy, opravené strešné prvky a zatečené steny vo vnútri.

Vikiere s tatranský obkladom, ktorý bol pre budovu charakteristický a nabudzoval dojem rekreačného prostredia, nahradila nová omietka so zateplením. Hoci práce trvali takmer polrok a boli skomplikované dodávkami materiálu, dnes už môžu zamestnanci a klienti využívať nové skvalitnené priestory bez obmedzení.

„Rozpočet na celú stavbu bol vo výške takmer 217 tisíc eur vrátane stavebného dozoru. Pevne verím, že nová strecha nás všetkých prežije a chcem poďakovať všetkým zamestnancom aj klientom, že vydržali zmeny a strpeli všetky prekážky, ktoré tieto stavebné úpravy so sebou priniesli,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Zdroj informácií: Trenčiansky samosprávny kraj. Titulka. www.tsk.sk