Bzince pod Javorinou, 21. sept. 2023 | O titul Dedina roka zabojovalo v roku 2023 celkovo dvanásť obcí na Slovensku. Absolútnym víťazom sa stala kysucká obec Korňa. Kopaničiarsky kraj reprezentovala obec Bzince pod Javorinou, ktorej sa podarilo získať Cenu generálneho partnera COOP Jednota.

Úlohou súťaže je zviditeľnenie obcí a propagácia ich zaujímavostí v rámci rozvoja a podpory vidieka. Začiatkom júna navštívila Bzince hodnotiaca odborná komisia, ktorá posudzovala komplexne dojem a úroveň rozvoja, aktivity obce s ohľadom na komunitu, projektovú činnosť, partnerstvá v rámci medzinárodnej spolupráce, úroveň podujatí, či životné prostredie. O návšteve komisie a ďalších zaujímavostiach z obce sme písali TU.

Bzince pod Javorinou sa prezentovali predovšetkým osobnosťou významnej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, ktorá má v obci zriadené múzeum a tiež rozvojom a úspechmi miestneho školstva. Komisia navštívila aj časti Cetuna a Hrušové, kde sa oboznámila bližšie s kultúrou a tradíciami v podobe spoznania remeselníkov a tradičného kroja, či napríklad históriou hasičských zborov a prehliadkou úspešnej firmy na výrobu nábytku.

Partner COOP Jednota sa rozhodol udeliť Bzinciam pod Javorinou cenu za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.

Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

Titulka: Kopaničiarske noviny.

Info: TS Dedina roka.