V piatok 27. mája 2022 na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Trenčianskeho hradu predseda TSK Jaroslav Baška ocenil najvyšším krajským ocenením za rok 2021 čipkárku Ivanu Markovú z Brezovej pod Bradlom.

Župa udeľuje ceny od roku 2017 ako poďakovanie ľuďom, ktorí svojou prácou vyzdvihujú región a šíria jeho dobré meno. Vedúcu Klubu pletenej čipky, alebo skôr cipky, ako na Brezovej hovoria, nominoval na ocenenie primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran, ktorý jej 13. júna pri príležitosti ocenenia ako laureátky Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdal Pamätný list mesta. Zároveň jej a ostatným členkám klubu poďakoval za udržiavanie a šírenie tradičných remesiel a uchovávanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

J. Baška odovzdáva cenu I. Markovej, zdroj foto: tsk.sk

Čipka je ozdobný prvok najmä ženských krojov, ale používala sa aj pri krste, pohrebe, alebo ako súčasť odevu evanjelických duchovných. Jedná sa o významnú súčasť sviatočného šatstva a výrazný prvok ľudového umenia.

Náročnosť čipky z kopaníc spočíva v extrémnej jemnosti a vzdušnosti. Jej pôvod v regióne siaha až do Belgicka. V 19. storočí sa dostala zásluhou dvoch východočeských sestier – čipkárok do Krajného, odkiaľ sa postupne rozšírila do ďalších obcí. Unikátnosť tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny potvrdzuje zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2016. Ivana Marková svoju čipkársku vášeň rozvíja už 25 rokov a šíri ju ako vedúca v Klube pletenej cipky aj ďalej. Zasluhuje sa tak priamo o prežitie tohto výnimočného umenia.

Ak sa chcete o paličkovanej čipke dozvedieť niečo viac, budete ju môcť obdivovať na výstave pri príležitosti 25. výročia založenia klubu v Brezovej, ktorá sa bude konať od 24. do 30. júna 2022 v čase od 10. do 18. hod. v Dennom centre seniorov Brezová pod Bradlom. Vernisáž výstavy prebehne 24. júna o 15. hodine. Klub pletenej cipky Brezová pod Bradlom Vás spolu s hosťami z Klubu krajnianskej čipky srdečne na túto výstavu pozýva.

Titulná fotografia: FB Mesto Brezová pod Bradlom

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY